ข้อที่ 1. คำพยากรณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจในพระคริสตธรรมคัมภีร์