ข้อที่ 2. พระเยซูจะเสด็จมาอย่างไร?

(1) พระเยซูจะเสด็จมาอย่างลับๆ จริงหรือ? “นี่แน่ะ เรา (พระเยซู) บอกพวกท่านไว้ก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกท่านว่า “ดูซิ ท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดาร” อย่าออกไป หรือบอกว่า ‘ดูซิ อยู่ที่ห้องชั้นใน’ ก็อย่าเชื่อ เพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไร การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้น” มัทธิว 24:25-27

เราเห็นแสงฟ้าแลบมาแต่ไกล การเสด็จมาขององค์พระเยซูจะไม่เกิดในที่ลี้ลับหรือตามที่เราคิดขึ้นเอง

(2) พระเยซูจะกลับมาอีกในร่างของมนุษย์จริงหรือ?

“เมื่อพวกเขา (เหล่าผู้ติดตามพระเยซู) กำลังเขม้นมองดูฟ้า ในขณะที่พระองค์(พระเยซู) เสด็จขึ้นไปมีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆ พวกเขา สองคนนั้นกล่าวว่า ‘ชาวกาลิลีเอ๋ย’ ทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์? พระเยซูองค์นี้ ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น” กิจการของอัครทูต 1:10-11

วันที่พระองค์ทรงจากโลกนี้ไป ทูตสวรรค์ให้ความมั่นใจแก่เหล่าสาวกว่า “พระเยซูพระองค์นี้” จะเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ และไม่ใช่ใครที่ไหนที่จะเสด็จ กลับมาพระคริสต์จอมกษัตริย์จะเป็นองค์เดียวกับพระองค์ผู้ทรงรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาคนตาบอดให้มองเห็น ตรัสกับหญิงที่ล่วงประเวณีอย่างสุภาพอ่อนน้อมเช็ดน้ำตาผู้โศกเศร้าและยินดีให้เด็กๆ นั่งที่ตักของพระองค์ ผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนที่คาลวารีทรงพักผ่อนในหลุมศพและทรงฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่สาม

(3) เราจะสามารถเห็นพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาใช่ไหม?

“นี่แน่ะ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ และนัยน์ตาทุกดวงจะเห็นพระองค์” วิวรณ์ 1:7

ทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมจะเฝ้ามองการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ ทุกคนที่มีชีวิตจะเป็นประจักษ์พยานการเสด็จกลับมาของพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้ง

พระเยซูตรัสด้วยพระองค์เองว่าจะมีกี่คนที่เห็นการเสด็จกลับมาของพระองค์?

“เมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะทุกข์โศกแล้วจะเห็น บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิ่ง” มัทธิว 24:30

มนุษย์ทุกคนบนโลกจะเป็นประจักษ์พยานในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์

(4) ใครจะมาพร้อมกับพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา?

“เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรัศมีพร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งหมด แล้วพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์” มัทธิว 25:31

ลองจินตนาการดูว่าจะเป็นอย่างไร เมื่อพระองค์เสด็จมาพร้อมความรุ่งโรจน์ที่ห้อมล้อมไปด้วย “เหล่าทูตสวรรค์ทั้งหมด”

(5) เราสามารถทำนายเวลาเสด็จกลับมาที่แน่นอนของพระเยซูได้หรือไม่?

“แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตแห่งฟ้าสวรรค์หรือ พระบุตร มีแต่พระบิดาองค์เดียวเพราะเหตุนี้พวกท่านจงเตรียมพร้อม เพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา” มัทธิว 24:36, 44

ถึงแม้ว่าทุกคนจะเห็นและได้ยินการเสด็จกลับมาอันเต็มด้วยพระรัศมีของพระเยซู แต่คนจำนวนมากไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการณ์นี้ ท่านพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูแล้วหรือยัง?

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>