เข้าใจการเจ็บป่วยของจิตใจ

Post date: 20 พ.ย. 2013, 4:26:52

ในบางช่วงของชีวิต หนึ่งในห้าคนจะประสบกับความเจ็บป่วยทางจิตใจ

· เกิดได้ทั้งระดับอ่อน ปานกลาง จนถึงขั้นรุนแรง

· เกิดจากความผิดปกติของสมอง

· ความเจ็บป่วยทางจิตใจส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายได้

· หลายคนเกิดอาการช่วงสั้นๆ สามารถรักษาเป็นปกติได้

· ผู้เจ็บป่วยทางจิตต้องการความช่วยเหลือและการยอมรับ

เมื่อเกิดปัญหารุนแรงขึ้นควรพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความเจ็บป่วยทางจิต

- ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริง

· จิตเภท – มีผลต่อการทำงานของจิต และลักษณะพฤติกรรมของคน

· วิปลาส (ความกดดันจนคลุ้มคลั่ง)

- อารมณ์เปลี่ยนแปรปรวนง่าย

อาการที่ไม่ใช่ความเจ็บป่วยทางจิต

· วิตกกังวล หวาดกลัว

· ห่อเหี่ยว – ตึงเครียด เศร้า เสียใจและหมดหวังเป็นเวลานาน

· ย้ำคิดย้ำทำ เช่น ล้างมือบ่อยมาก

· เกิดความปกติในการรับประทานอาหาร เช่น หิวบ่อยผิดปกติ เบื่ออาหาร