ความเครียดมีผลอะไรต่อชีวิตของเรา

Post date: 20 พ.ย. 2013, 4:32:04

ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เป็นผลที่เกิดจากกิจวัตรในชีวิตทุกวัน ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ ความคิดของคนนั้น ทั้งในทางลบและทางบวก

การมีชีวิตอยู่ คือการอยู่ภายใต้ความเครียด

ก้าวต่อไปในการคอยสังเกตเหตุของการเกิดความเครียดทำได้โดยการเขียนรายการสิ่ง ที่กระทำในแต่ละวัน เพื่อดูว่าสิ่งนั้นมีผลทำให้ท่านเกิดความเครียดมากน้อยเพียงใด แยกแต่ละอย่างออกมาอะไรทำให้เกิดความเครียดมาก หรือเครียดน้อย วิธีนี้จะทำให้ท่านทราบว่าสิ่งใดเป็นความเครียดที่ดีและไม่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเครียดมากเกินไป

ความเครียดที่ดี

ความเครียดที่ดีเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การซื้อบ้านใหม่ การเตรียมงานแต่งงาน ได้รับการเลื่อนตำแหน่งงาน เตรียมตัวไปเที่ยวในวันหยุด ไปร่วมงานเลี้ยงฉลอง สนุกสนานกับชีวิต การเล่นกีฬา การสร้างสรรค์ผลงานและการช่วยเหลือผู้อื่น

ผลดีของความเครียดที่ดี

· เกิดการท้าทายและสร้างความกระตือรือร้น

· รู้สึกตื่นเต้น

· สามารถเพิ่มสมรรถภาพแก่ชีวิต

· ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

· มักเกิดขึ้นช่วงเวลาสั้นๆ

ความเครียดที่ไม่ดี

การปล่อยให้ความเครียดชนิดนี้เกิดขึ้นเป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่ไม่น่ารื่นรมย์และเกิดผลร้าย ไม่มีความสุขและทรมาน เกิดความตึงเครียดขึ้น อารมณ์รุนแรง เกิดภาวะกดดัน เมื่อท่านแยกแยะได้ ก็สามารถแยกความเครียดออกมาและจัดการแก้ไข ทำให้สามารถลดปัญหาต่างๆ ได้มากขึ้น

สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดได้แก่

การเปลี่ยนแปลง อาชีพการงาน เข้าเรียนในโรงเรียนใหม่ ย้ายที่อยู่ใหม่ ปลดเกษียน

การงาน มีงานมาก ไม่สามารถควบคุมบางอย่างได้ ภาวะตึงเครียดการทำงาน เบื่องาน

ความสัมพันธ์ เกิดความขัดแย้ง มีปัญหาในครอบครัว มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน

วิกฤติชีวิต สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต อุบัติเหตุ หย่าร้าง ตกงาน

ปัญหาส่วนตัว สุขภาพ การเงิน รูปร่างหน้าตาของตัวเอง

ความขัดแย้ง-โต้เถียงเป็นประจำ เกิดการระแคะระคายและมีเรื่องจุกจิก ทำให้เกิดความกดดัน

สภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ เสียงรบกวน และสภาพความเป็นอยู่