ข้อควรระวังในการออกกำลังกาย

Post date: 20 พ.ย. 2013, 4:00:53

1. ตรวจสุขภาพ หากไม่ได้ออกกำลังกายเป็นเวลานาน ควรตรวจสุขภาพก่อนเพื่อป้องกันการเกิดผลเสียจากการออกกำลังกาย

2. มีความอดทน กว่าจะรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากกการออกกำลังกาย อาจต้องใช้เวลา 5 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น สัปดาห์แรกท่านอาจรู้สึกเมื่อยล้า หากมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บเป็นสัญญาณแสดงว่ากล้ามเนื้อของท่านถูกทำลาย อาการบาดเจ็บบ่งบอกว่าควรหยุดออกกำลังกายหรือออกแรงชั่วคราว แต่อย่ายอมแพ้ เพราะจะต้องใช้เวลา หากท่านสามารถออกกำลังกายเป็นประจำนอกจากมีประโยชน์มากมายแล้วท่านจะได้ทั้งความสนุกสนานด้วย

สรุปการการเลือกออกกำลังกายและเป็นแนวทางที่ดีสำหรับทุกท่าน ดังต่อไปนี้

แนวทางสำหรับการออกกำลังกาย

แนวทางต่อไปนี้เป็นระดับการออกกำลังกายเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อควบคุมน้ำหนัก มีกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติอย่างน้อยที่สุด ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการฝึกฟิตเนสเพื่อให้แข็งแรงเหมือนนักกีฬาหรือเพื่อการแข็งขันกีฬาใด ๆ ไม่รวมถึงการอบอุ่นร่างกาย หรือการให้ร่างกายเย็นลง ซึ่งกำหนดไว้เพื่อการออกกำลังกายแบบก้าวหน้า เมื่อปฏิบัติตามนี้จะเกิดผลดีอย่างเต็มที่ตามขั้นตอน 1 - 5 ดังนี้

1. คิดอยู่เสมอว่าการออกกำลังกายเป็นโอกาสดี ไม่ใช่ความลำบาก

2. มีการเคลื่อนไหวร่างกายเสมอทุกวันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น สร้างนิสัยการเดินหรือปั่นจักรยานเป็นนิสัย แทนการนั่งรถ ทำสวน หรือทำอะไรอย่างอื่นเป็นกิจวัตรด้วยตัวเองแทนการใช้เครื่องทุ่นแรง มีกิจกรรมทำดีกว่าไม่มีเลย ยิ่งมากก็ยิ่งดี

3. ออกกำลังกายร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และควบคุมน้ำหนัก

4. ออกกำลังกายอย่างน้อยรวมกันวันละ 30 นาที และควรทำทุกวันในหนึ่งสัปดาห์ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยานหรือเล่นกีฬาอย่างอื่น อย่างน้อย 30 นาที หรือออกกำลังกายหลายอย่างร่วมกัน

บท 4 หน้า 7

5. หากท่านสามารถจงทำให้การออกกำลังกายเป็นความสนุกสนาน อย่างน้อย 20 นาที สัปดาห์ละ 3 - 4 วัน เพื่อการมีสุขภาพดีและความสมบูรณ์ของร่างกาย

เพื่อสุขภาพครรภ์

การออกกำลังกายเบา ๆ จะเป็นผลดีต่อสตรีมีครรภ์ จะช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้น

สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาสุขภาพ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน

อย่างน้อยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำข้อ 1 - 4

สำหรับผู้ทุพลภาพ

อย่างน้อยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำข้อ 1 - 3

ศึกษาเพิ่มเติม…..บทที่ 5 เพื่อการลดความเครียด

ทบทวน

เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้ว ทบทวนความรู้ด้วยการตอบคำถามท้ายบทและส่งกลับไปยัง