เอาชนะความดันโลหิตสูง

Post date: 20 พ.ย. 2013, 3:45:25

ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงขึ้นเกิดจากสาเหตุดังนี้

· น้ำหนักตัวเกิน

· เฉื่อยชา ไม่ค่อยออกกำลังกาย

· ดื่มสุรามากเกินไป

· รับประทานอาหารรสเค็มมากเกินไป

· ได้รับสารคาเฟอินมากเกินไป

การสูบบุหรี่อาจไม่ได้ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น แต่จะทำให้อาการยิ่งแย่ลงและรุนแรงขึ้น การรับประทานอาหารรสเค็มจัดเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูง แม้ว่าโซเดียมมีผลต่อความดันโลหิตก็ตาม แต่ก็ขึ้นกับแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาหารแบบตะวันตกส่วนใหญ่มีเกลือปริมาณสูงเกินความจำเป็น ดังนั้น คำแนะนำที่ดีสำหรับสุขภาพคือการลดการใช้เกลือลงในอาหารที่รับประทาน

โภชนาการสามารถลดความดันโลหิตได้ เมื่ออาหารเหล่านั้นมีคุณสมบัติดังนี้

· อาหารปริมาณน้อย มีไขมันอิ่มตัวต่ำ

· อาหารที่มีผักและผลไม้มาก

· ผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันต่ำ

ออกกำลังกายอยู่เสมอ

การออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำนั้นจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจลงได้ และยังสามารถช่วยลดระดับไขมันโคเลสเตอรอลและลดความดันโลหิตได้ ช่วยการควบคุมน้ำหนักและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินได้