น้ำและสรุา

Post date: 14 พ.ย. 2013, 15:46:42

น้ำ

น้ำคือชีวิต หากไม่มีน้ำ เราไม่อาจจะดำรงชีวิตอยู่ได้ ทุกวัน เราจะสูญเสียน้ำจากร่างกายไป 2.5 ลิตร นั่นก็คือปริมาณน้ำที่เราควรดื่มเพื่อชดเชยน้ำที่เสียไป เราต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน และที่เหลือจะมาในรูปอาหาร

อาการกระหายน้ำไม่ใช่แนวทางที่บอกว่าร่างกายต้องการน้ำเท่าไหร่ การกระหายน้ำเป็นสัญญาณของการขาดน้ำ ซึ่งเมื่อคุณเกิดอาการกระหายน้ำเมื่อไหร่ แสดงว่าร่างกายของคุณขาดน้ำไปแล้ว

หากคุณไม่ใช่ผู้ที่รักการดื่มน้ำละก็ เรามีวิธีที่จะทำให้คุณได้รับน้ำอย่างเพียงพอ 6-8 แก้วต่อวันได้

· ดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนตอนเช้า

· ตั้งเหยือกน้ำไว้บนโต๊ะทำงาน

· พยายามพกขวดน้ำเล็ก ๆ ติดตัวไว้เมื่อเดินทางและจะได้ใช้เติมน้ำได้ด้วย

· ดื่มน้ำ 1-2 แก้วก่อนรับประทานอาหาร 30 นาที

สุรา

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นไม่มีความจำเป็น แต่หากคุณเป็นคนดื่มละก็ ควรลดปริมาณลง แอลกอฮอล์นั้นให้พลังงานเหลือเฟือแต่ไม่มีประโยชน์เลย และเป็นยาเสพติดที่จะมีผลต่อร่างกายและความประพฤติของคุณ ผู้ที่ดื่มก็แนะนำว่าให้ดื่มน้อย ๆ เพราะสุราส่งผลต่อสุขภาพหลาย ๆ อย่าง เช่น การติดสุรา โรคกระเพาะ ตับแข็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความจำเสื่อม และ แอลกอฮอล์ยังมีผลต่อการดูดซึมของวิตามินบีและแร่ธาตุต่าง ๆ ด้วย