แนวทางโภชนาการ

Post date: 14 พ.ย. 2013, 15:48:12

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

นักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญได้บอกแนวทางโภชนาการของการเลือกรับประทานอาหารให้มีสุขภาพดีไว้ดังนี้

· ให้รับประทานอาหารที่มีความหลากหลายในทุก ๆ มื้อ และรับประทานอาหารให้ครบหมู่ทุกวัน เช่น ผักผลไม้ อาหารจำพวกข้าว ขนมปัง แป้ง นม ผลิตภัณฑ์จากนม (ที่มีไขมันต่ำ) เนื้อสัตว์ ปลา พอประมาณ และถั่ว ธัญพืชต่าง ๆ

· รับประทานอาหารจำพวกแป้ง ข้าว ขนมปัง ธัญพืชมาก ๆ (พวกโฮลเกรน) ผักต่าง ๆ(รวมทั้งถั่ว) และผลไม้

· รับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย โดยเฉพาะพวกไขมันอิ่มตัว ให้รับประทานน้อย ๆ

· พยายามรักษารูปร่าง น้ำหนักตัวโดยการออกกำลังกายและจำกัดอาหารในแต่ละมื้อ

· หากคุณดื่มสุรา ควรจำกัดปริมาณด้วยอย่าให้มากเกินไป

· รับประทานอาหารพวกน้ำตาล และ อาหารรสหวานแต่พอดี อย่ามากจนเกินไป

· เลือกรับประทานอาหารที่ไม่เค็มจนเกินไป ปรุงอาหารด้วยเกลือน้อย ๆ

· ดื่มน้ำให้มาก ๆในแต่ละวัน

· หากเป็นสตรีให้นมบุตร ควรรับประทานอาหารให้เพียงพอและมีประโยชน์

· รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมด้วย เพราะจะสำคัญมาก ๆ ต่อผู้หญิง

· สตรี ทุกวัย นักกีฬา และผู้ที่เป็นมังสวิรัติ ควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กมาก ๆ

แนวทางเหล่านี้ จะไม่สามารถรับประกันการมีสุขภาพที่ดีได้ หากยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก ที่ส่งผลต่อสุขภาพของคุณ เช่น กรรมพันธุ์ วิถีการดำรงชีวิตประจำวันของคุณ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพจิต อย่างยังก็ตาม โภชนาการเป็นปัจจัยที่คุณสามารถควบคุมได้