พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

Post date: 14 พ.ย. 2013, 15:57:40

เชิญใช้เวลาสักนิดเพื่อตรวจสอบดูพฤติกรรมการรับประทานอาหารของท่านว่าเป็นอย่างไร

ใช่ ไม่ใช่

  • ท่านรับประทานอาหารหลากหลายชนิดหรือไม่
  • แต่ละวันท่านรับประทานข้าว ขนมปังและธัญญาหารอย่างเพียงพอหรือไม่
  • ท่านรับประทานอาหารที่มีผักประกอบอย่างน้อย 2 มื้อต่อวันหรือไม่
  • ส่วนใหญ่ท่านรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำหรือไม่
  • ท่านเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยหรือไม่
  • เมื่อจะรับประทานท่านพยายามที่จะไม่ใส่เกลือในอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วหรือไม่
  • น้ำหนักตัวของท่านอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
  • รอบเอวของท่านเล็กกว่าสะโพกหรือไม่
  • ท่านออกกำลังกายเป็นประจำหรือไม่
  • ขณะรับประทานอาหารท่านมีความสุขกับการพูดคุยกับผู้อื่นหรือไม่
  • เมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านหรือสั่งอาหารจานด่วน ท่านเลือก
 • อาหารที่มีน้ำตาลและไขมันต่ำ

หากคำตอบของท่าน “ใช่” ทุกข้อ แสดงว่าท่านรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพเป็นอย่างดี

แต่หากคำตอบของท่านในบางข้อ “ไม่ใช่ ท่านควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารใหม่