ความรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมาย

Post date: 14 พ.ย. 2013, 12:16:14

ความรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมาย การมีความผูกพันระหว่างกันมีความสำคัญต่อความรู้สึกที่ดีต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ท่านอาจสงสัยทำไมความรู้สึกว่าชีวิตที่มีเป้าหมาย และการมีความผูกพันระหว่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตได้อย่างไร ชีวิตของคนจำนวนไม่น้อยเต็มไปด้วยแรงบีบคั้น อ่อนล้า เหงาและโกรธ มีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิต เช่น การเป็นทุกข์โศกเนื่องจากความสูญเสีย การถูกเพื่อนสนิททอดทิ้งหรือคนรักนอกใจ การเจ็บป่วยรุนแรงหรือความตายเกิดขึ้นกับคนที่รัก

การมีสภาพจิตดีและสุขภาพกายแข็งแรง รวมไปถึงการมีชีวิตที่ทรงคุณค่า มีปรัชญาในการดำเนินชีวิต ทำให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมายและมีความผูกพัน การมีความชื่นชมยินดีในสุขภาพจิตวิญญาณที่ดีนั้นคือการมีความรัก ความเมตตา การให้อภัย มีสันติสุขและจิตใจอิ่มเอม การวางใจพลังอำนาจที่อยู่ภายนอกชีวิต และความวางใจผู้คนที่อยู่รอบ ๆ ก็เป็นสิ่งบ่งบอกถึงการมีสุขภาพดีด้วย การรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเป็นกฎทองของชีวิต เป็นแนวทางพื้นฐานในการของการเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองและความมีคุณค่าในชีวิต

เราทุกคนต่างมีความจำเป็นต้องค้นหาความพอดีระหว่างความต้องการของตนเองกับความจำเป็นและความต้องการของผู้อื่น คนที่ทุ่มเทเพื่อสนองความต้องการของคนอื่นและตัวเองมากจนเกินไปจนไม่มีกำลังเหลือเพื่อตัวเอง มักเกิดความรู้สึกว่าคนอื่นมีความเห็นแก่ตัว จึงมีความโกรธแค้น ขมขื่นใจ หวาดกลัว กังวลใจ และมองโลกในแง่ร้าย ท่านจำเป็นต้องหาเวลาอยู่คนเดียว เพื่อสนองความต้องการของตัวเองบ้าง เมื่อทำอย่างนี้แล้วก็จะรู้สึกสดชื่น พร้อมจะรับใช้ผู้อื่นและสนองความต้องการของคนเหล่านั้นได้มากขึ้น