ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

Post date: 14 พ.ย. 2013, 15:14:53

เสาะหาข้อมูล: ก้าวแรกในการดูแลสุขภาพของตนเองคือ การเรียนรู้ว่าร่างกายของท่านทำงานอย่างไร และสิ่งจำเป็นต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อทราบได้รับข้อมูลต่างๆ แล้ว ท่านก็สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อร่างกายของท่าน

แรงจูงใจการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่มีผลเสียต่อสุขภาพจำต้องใช้แรงจูงใจ ท่านใช้อะไรเป็นเครื่องจูงใจ ให้ทิ้งสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านชื่นชอบแต่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ

แรงบันดาลใจ: เราทุกคนต่างจำเป็นต้องมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง ลองคิดถึงเป้าหมายที่จะช่วยสร้างให้เกิดแรงจูงใจดังนี้

  • มีพละกำลังเพิ่มขึ้นเพื่อทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้มากขึ้น เช่น การเดินทางท่องเที่ยว การเล่นกีฬา ฯลฯ
  • น้ำหนักลดลง และรู้สึกภูมิใจในตัวเอง
  • มีชีวิตอิสระที่ยืนยาวขึ้น
  • มีความรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงและรู้สึกว่าท่านสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้

ความมุ่งมั่น โดยปกติแล้วการมุ่งมั่นต้องการเปลี่ยนแปลงมักเกิดจากความเบื่อหน่ายกับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือไม่พอใจกับประสบการณ์ในอดีตที่หลีกเลี่ยงได้ ความมุ่งมั่นที่อยากเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดการพลิกผันขึ้น เมื่อท่านตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์เหล่านั้น

ความรู้สึกสามารถควบคุมตนเอง คนเราส่วนใหญ่ต้องการควบคุมชีวิตของตนเอง ไม่อยากให้ผู้อื่นหรือสถานการณ์รอบตัวมาควบคุมเรา เมื่อท่านสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้สำเร็จ ก็เท่ากับว่าท่านได้พิสูจน์ว่าท่านสามารถควบคุมตนเองได้