ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องสุขภาพ

Post date: 14 พ.ย. 2013, 15:16:56

การดำรงชีวิต การทำงาน การติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปและสภาพแวดล้อมล้วนมีอิทธิพลต่อสุขภาพของเรา ดังนั้น การเลือกดำเนินชีวิต การสร้างนิสัยการกินการอยู่ของท่านจะมีผลทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นหรือแย่ลง ท่านต้องเป็นผู้เลือกเอง ท่านต้องจัดการกับสุขภาพของตัวเอง และสร้างแรงจูงใจที่ดีต่อสุขภาพ

ใครคือผู้รับผิดชอบสุขภาพของท่าน

ตัวท่านเอง สุขภาพดีขึ้นอยู่กับการเลือกของเรา จริงอยู่เราไม่สามารถเลือกเกิดได้หรือเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในอดีตได้ แต่เราสามารถเลือกที่จะลดความเสี่ยงและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ให้แก่ชีวิตของตัวเองได้ ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถมีความสุขกายสุขใจและมีชีวิตที่มีคุณภาพ

คนส่วนใหญ่คิดว่าการดูแลสุขภาพเป็นหน้าที่ของแพทย์ ที่ต้องทำหน้าที่ "รักษา" เมื่อท่านเจ็บป่วย จึงไม่คิดหาวิธีป้องกันตัวเองล่วงหน้าจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายของท่านจะมีสุขภาพที่ดีเมื่อท่านเสาะหาสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายเพื่อให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และสรรหาเชื้อเพลิงที่เหมาะสมตามที่ร่างกายต้องการ

เมื่อท่านเกิดการเจ็บป่วยการไปพบแพทย์เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อวินิจฉัยโรคและอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ ป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเน้นเรื่องการป้องกันโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่สร้างผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง

การเลือกวิธีการดำรงชีวิตที่ให้ผลดีต่อสุขภาพสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคเส้นเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจ