สุขภาพดีคืออะไร

Post date: 14 พ.ย. 2013, 15:18:18

การมีสุขภาพดีมิใช่หมายถึงการไม่มีโรคภัยหรือการที่ร่างกายไม่พิการเท่านั้น การมีสุขภาพดีคือผลรวมของ สภาพร่างกาย จิตใจและสังคมที่ดี การมีสุขภาพดีตามธรรมชาติคือ ร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติโดยไม่มีปัญหาใด ๆ หรือไม่ต้องอาศัยยา สารเคมีหรือสารกระต้นใด ๆ ดังนั้น แม้ผู้ที่มีสภาพร่างกายพิการหรือมีความเจ็บป่วยเรื้อรังก็สามารถมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ถึงแม้ว่าร่างกายของเขาอาจมีข้อจำกัดในการใช้งานก็ตาม

บทเรียนชุด "ขุมทรัพย์สุขภาพ" มีเป้าหมายเพื่อช่วยท่านได้ทราบข้อมูล เพื่อท่านจะนำไปใช้เป็นทางเลือกใหม่ และนำมาดูแลรักษาร่างกายด้วยตนเอง

ขณะที่จัดพิมพ์บทเรียนชุดนี้ ข้อมูลต่างๆ ในบทเรียนนี้ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง