Thai-Eng-SDAHymns

1ข้ารักและนับถือพระเยซู1 My Jesus I love thee

2ความรักวิเศษเหลือรักอื่นใด1 Love Devine

3จงน้อมถวายมงกุฏ Crown Him with many Crowns

4จงสรรเสริญองค์พระเจ้า To God be the glory

5จำเริญเทอญพระนาม Blessed Be the Name

6จะสรรเสริญรักของพระคริสต์1 I Will Sing of Jesus Love

7ใจเอ๋ยจงตื่นขึ้นเถิด1 Awake My Soul

8ฉันร้องสรรเสริญเดชาพระเจ้า I Sing the Mighty Power of God

9เชิญก้มกราบกษัตริย์ O Worship the King

10เชิญนมัสการพระเจ้า O Worship the Lord

11เชิญมาสรรเสริญพระเจ้า 1 Praise to the Lord

12 เชิญผู้มีใจผุดผ่อง Rejoice, Ye Pure in Heart

13 เชิญองค์กษัตริย์เกรียงไกร Come, Thou Almighty King

14 นามพระเยซู1 How Sweet the Name

15 เทอดพระองค์1 Lift Him Up

16ทรงฤทธิ์ ทรงฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ Holy, Holy, Holy

17พระคริสต์กุหลาบซาโรน(ไม่มี)

18พระเจ้าสถิตที่ไซโอน The Lord in Zion Reigneth

19 พระเจ้ายิ่งใหญ่ How Great Thou Art

20พระผู้สร้างและราชา My Maker and My King

21พระบิดาข้าฯมาเฝ้า1 Father, We Come to Thee

22พระผู้ช่วยที่ประเสริฐ A wonderful Savior is Jesus my Lord

23พระยะโฮวาทรงครอบครอง1 The Lord Jehovah Reigns

24พระยะโฮวาโปรดนำข้า Guide Me, O Thou Great Jehovah

25พระเยซูผู้งามเลิศ1 Fairest Lord Jesus

26แพทย์ผู้ทรงฤทธิ์1 The Great Physician Now Is Near

27มีน้ำพุกอปรด้วยพระโลหิต1 There is a Fountain

28 เมื่อข้าฯนึกถึงพระเยซู1 Jesus, the Very Thought of Thee

29 พระคริสต์เป็นผู้ช่วยล้ำเลิศของ(ไม่มี)

30 เราชุมนุมพร้อมกัน1 We Gather Together

31โลกนี้ของพระบิดา 92 This Is My Father's World

32สาธุนามฤทธิ์พระเยซูคริสต์ All hail the power of Jesus name

33สรรเสริญพระเยซู Praise Him Praise Him

34สรรเสริญพระบิดา Praise Ye the Father

35หน้าบัลลังก์พระยะโฮวา Before Jehova's Awful Throne

36อัศจรรย์ท่านเป็นผู้ช่วย Christ has for sin atonement made

37อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่1 It Took a Miracle

38 โอ้ นำเถิดพระเจ้าชั่วนิรันดร์1 Lead On, O King Eternal

39โอ้พระผู้เป็นความสุขแห่งจิต Jesus Thou Joy of Loving Hearts

40 รัศมีภาพจงมีแด่พระบิดา1 Glory Be to the Father

41 ใคร่เห็นพระเยซู1 We Would See Jesus

42 โอ้พระเราเฝ้าต่อพักตร์ท่าน Lord We Come Before Thee Now

43  ขอให้พระอยู่ด้วยจนพบกัน1 God Be With You

44  เมื่อข้าฯทูลลาขอพระ  Lord, Dismiss Us With Thy Blessing

45  ตื่นเถิดจิตเอ๋ย1 Awake, My Soul

46 ยามรุ่งอรุณโปรดฟังสำเนียง1 Lord, in the Morning

47  ขอพระเมตตาทรงสถิตอยู่ด้วย1 Abide With Me

48  ทิวาจะลาลับไป Now the Day Is Over

49โอ้ผู้ช่วยเย็นนี้อวยพรศิษย์1 Savior Breathe an Evening Blessing

50  อาทิตย์อัสดงค์1 Day Is Dying in the West

51  กุมารแห่งความหวังบังเกิดมา To Us a Child of Hope Is Born

52  ขอเชิญท่านผู้วางใจ O Come all ye faithful

53 จงฟังเพลงเหล่าทูตสวรรค์1 Hark the Herald Angels Sing

54  ทูตสวรรค์จากวิมานฟ้า Angels From the Realms of Glory

55  พระตามหาฉัน(ไม่มี)

56  มีเสียงเพลงในอากาศ1 There's a Song in the Air

57  ร้องเพลงชื่นชมหรรษา1 Joy to the World

58  ราตรีวิสุทธิ์ O Holy Night

59  ราตรีสงัดอันบริสุทธิ์1 Silent Night, Holy Night

60  เราทั้งสามคือจอมกษัตรา1 We Three Kings

61 โอ้หมู่บ้านน้อยแห่งเบ็ธเลเฮม1 Little Town of Bethlehem

62  แกะน้อยหลงหาย(ไม่มี)

63  ข้าฯพึ่งพระทุกชั่วโมง1 I Need Thee Every Hour

64  ข้าฯไม่เคยเดินผู้เดียว(ไม่มี)

65  ข้าฯแสนยินดี1 I Am So Glad That Our Father

66  ฉันจะร้องเพลงเรื่องพระเยซู(ไม่มี)

67  ความรักของพระ The Love of God

68  พระเจ้าเป็นความรักประจักษ์ใน(ไม่มี)

69  ฉันจึงรักพระมากมาย That’s why I love Him

70  ฉันต้องการพระคริสต์ผู้ล้ำเลิศ I Need Thee, Precious Jesus

71  ฉันพบสหาย I've Found a Friend

72  ฉันมาในสวนอันสวยสล้าง1 In the Garden

73  ฉันสรรเสริญเมื่อเดินทางไป Singing I Go

74  ตั้งแต่พระคริสต์มาในใจฉัน(ไม่มี)

75  ถ้าท่านได้รู้(ไม่มี)

76  ในพระทัยพระเยซู1 In the Heart of Jesus

77 โปรดบอกฉันถึงเรื่องก่อนเก่า Tell Me the Old, Old Story

78  พระเข้าพระทัย(ไม่มี)

79  พระทรงพิทักษ์นกกระจอกน้อย His eye is on the sparrow

80  พระคุณของพระประเสริฐ1 Amazing Grace

81  พระทรงเลี้ยงดูฉัน1 The Lord's My Shepherd

82 ผู้ช่วยทรงรักจนวายพระชนม์เพื่อข้าฯ1 Saviour Thy Dying Love

83 พระเยซูผู้เป็นสหายเรา What a Friend We Have in Jesus

84 พระเยซูพาไปสู่แห่งใดภัย Anywhere With Jesus

85 พระองค์ทรงนำ He Leadeth Me

86 เพียงเมื่อข้าฯต้องการพระ1 Just When I Need Him Most

87 พึ่งพิงอิงอยู่บนพระหัตถ์ 469 - Leaning on the Everlasting Arms

88 พระทรงมีพระเมตตาใหญ่หลวง1 There’s a Wideness

89 มีแกะเก้าสิบเก้า1 There Were Ninety and Nine

90 ไม่มีใคร(ไม่มี)

91 รักอันยิ่งใหญ่ไพศาล(ไม่มี)

92 ไยพระรักข้าฯปานนั้น(ไม่มี)

93 เราจะนำร่องท่าน(ไม่มี)

94 เรายอมถูกตรึงเพื่อท่าน - 281 I Gave My Life

95 รุ้งแห่งความรัก(ไม่มี)

96 โอความรักที่ไม่ปล่อยข้า O Love That Wilt Not Let Me Go

97 โอ้ พระทรงห่วง1 Does Jesus Care

98 โอ้สหายวิเศษคือพระเยซู(ไม่มี)

99 พระเจ้าข้าฯขอตามรอยบาท O Master Let Me Walk  With Thee

100 ข้าฯเดินทางกลับบ้าน(ไม่มี)

101 ข้าฯชื่นใจอยู่ใต้กางเขน1 In the Cross of Christ I Glory

102 เมื่อข้าฯมองดูกางเขนประหลาด When I Survey the Wondrous Cross

103 จงแบกกางเขนเดินตามเรามา(ไม่มี)

104 จงมองไปจะได้ชีวิต Life In A Look

105 หันหาพระคริสต์ Turn Your Eyes Upon Jesus

106 เดียวดาย(ไม่มี)

107 ทางกางเขนเป็นทางกลับบ้าน(ไม่มี)

108 ที่กางเขน1 At the Cross

109 นำฉันไปคาล์วารี1 Lead Me to Calvary

110 บนเนินเขาสุดแสนไกล1 The Old Rugged Cross

111 พระกายฟกช้ำ1 Bread of the World

112 ที่กางเขน1 Near the Cross

113 ภายใต้กางเขนพระเยซู1 Beneath the Cross of Jesus

114 ฉันชอบร้องเพลงแสนรักสุดใจ1 I Have a Song I Love to Sing

115 ฉันรักที่จะประกาศถึงความ Redeemed How I Love to Proclaim It

116 มีแต่โลหิตของพระเยซู(ไม่มี)

117 พระคริสต์เป็นของฉัน Blessed Assurance, Jesus Is Mine

118 พระเป็นมหาศิลา1 Rock of Ages

119 พระเป็นแสงสว่าง The Lord Is My Light

120 พระเยซูเมตตา1 I hear the Savior say

121 มีฤทธิ์ยิ่งใหญ่ในพระโลหิต1 Power in the Blood

122 แม้บาปของท่านจะแดงก่ำ(ไม่มี)

123 เราสดับข่าวอันหรรษา1 Jesus Saves

124 ฟื้นพระชนม์(ไม่มี)

125 พระคริสต์ฟื้นพระชนม์วันนี้ Christ the Lord Is Risen Today

126 ข้าฯจะเห็นราชา1 I Shall See the King

127 คนยามจะบอกฉัน(ไม่มี)

128 จงบอกข่าวให้พี่น้องทั้ง1 Hail Him the King of Glory

129 จงคอยเฝ้า1 Watch, Ye Sains

130 จวนเวลากลับบ้าน In a Little While We're Going Home

131 จวนเวลาพระเจ้าจะเสด็จมาTis Almost Time for the Lord tocome

132 ฉันใคร่อยู่กับพระเยซู(ไม่มี)

133 ฉันรู้ว่าฉันจะเห็นพระองค์(ไม่มี)

134 ถึงยามเก็บเกี่ยวข้าวเราหรรษา1 In the Glad Time of the Harvest

135 พระเสด็จมาที่ประตู(ไม่มี)

136 พี่น้องจงสัตย์ซื่อ 602 O Brother, Be Faithful

137 พระเยซูเสด็จกลับมา1 Jesus Is Coming Again

138 เมื่อเฝ้าตรงพระพักตร์พระเยซู Face to face

139 เมื่อพระเยซูทรงรวบรวมชนทั้งหลายWhen Jesus shall Gather Nation

140 เมื่อพระเยซูเสด็จมาท่านพร้อม(ไม่มี)

141 เมื่อพระองค์ทรงมารับเรา(ไม่มี)

142 เมื่อพระองค์ทรงเรียกในสวรรค์ When the Roll Is Called Up Yonder

143 ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา There'll Be No Dark Valley

144 เราไม่ทราบเวลา We Know not the Hour

145 พระเยซูกำลังเสด็จมา Christ Is Coming

146 รัศมีแห่งการเสด็จมา(ไม่มี)

147 สรรเสริญกษัตริย์แห่งราศี(ไม่มี)

148 วันสำคัญกำลังมา(ไม่มี)

149 อาจเป็นรุ่งอรุณ1 It May Be at Morn

150 จงอย่ายอมสิ่งทดลอง Yield Not to Temptation

151 จะได้พระพรดังสายฝน Showers of Blessing

152 โปรดให้บัพติศมา1 Baptize Us Anew

153 โปรดฟื้นฟูใจเรา revive us again

154 พระวิญญาณขอเติมให้เต็มดวงใจ1 Hover Over Me, Holy Spirit

155 พระวิญญาณบริสุทธิ์1 Holy Spirit, Light Divine

156 พระวิญญาณของพระทรงชนม์1 Spirit of the Living God

157 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำ Holy Spirit, Faithful Guide

158 ธรรมประเสริฐแห่งชีวี1 Wonderful Words of Life

159 ข้าฯขอพระคัมภีร์ 272 Give Me the Bible

160 สง่าราศีแห่งพระคำ(ไม่มี)

161โปรดประทานทิพย์อาหาร1 Break Thou the Bread of Life

162 เทอดทูนพระนามพระเยซูไว้ Take the Name of Jesus With You

163 ยืนกล้าหาญหึก Stand Like the Brave

164 ลุกขึ้นเพื่อพระเยซู1 Stand Up Stand Up for Jesus

165 ส่องแสงในมุมที่ท่านอาศัย(ไม่มี)

166 ผู้เชื่อพระเยซูจะมั่นคงไม่เสื่อมคลาย How firm a foundation

167 พระเยซูนำทางแห่งชีวี All the Way

168 พระเยซูผู้นำชีวี1 Jesus, Savior, Pilot Me

169 พระเยซูรักวิญญาณข้าฯ1 Jesus, Lover of My Soul

170 อยู่ใกล้ดวงจิตพระเจ้า Near to the Heart of God

171 ขอเป็นตามพระทัย1 Have Thine Own Way, Lord

172 ข้าฯขอตามพระผู้ช่วยชีวี1 I Will Follow Thee

173 ข้าฯขอถวายคำสัญญา1 O Jesus, I Have Promised

175 ข้าฯใคร่จะดีรอบคอบ1 Whiter Than Snow

176 ข้าฯจะเป็นของพระองค์อย่าง(ไม่มี)

177 ข้าฯจะอยู่ใกล้พระองค์ Nearer My God, to Thee

178 ข้าฯเป็นสาวกของพระองค์ 306 Draw Me Nearer

179 ข้าฯเห็นลำธารแห่งพระ1 The Cleansing Wave

180 ควรหรือพระต้องทนแบกกางเขน1 Must Jesus Bear the Cross Alone

181ถวายรักแด่พระคริสต์1 More Love to Thee

182 ฉันรักพระเจ้าผู้ให้ความรอด(ไม่มี)

183 ชีวิตข้าฯถวายแก่ท่าน(ไม่มี)

184เดี๋ยวนี้ฉันเป็นของพระองค์(ไม่มี)

185 ถวายสิ่งดีที่สุดแก่พระ1 Give of Your Best to the Master

186 นั่งอยู่แทบเบื้องบาทพระเยซู(ไม่มี)

187 เป็นเช่นพระคริสต์1 Like Jesus

188 พระคริสต์ข้าฯยอมรับกางเขน Jesus I My Cross Have Taken

189พระคริสต์เท่านั้น1 No I, but Christ

190 ยามพระอยู่ใกล้ชิด(ไม่มี)

191 มีแสงเรืองรุ่งวันใหม่(ไม่มี)

192 ไม่มีสิ่งใด1 Nothing Between

193 อยากรู้เรื่องพระเยซู1 More About Jesus

194 เอาโลกไปแต่ให้พระคริสต์ Take the World, but Give Me Jesus

195 ข้าฯจะไปตามพระองค์ทรง I’ll Go Where You Want Me to Go

196 ข้าฯมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู I Surrender All

197 ชื่อของข้าฯจดหรือยัง Lord, I care not for riches

198 ตามน้ำพระทัยพระคริสต์(ไม่มี)

199 พร้อมจะทำตามพระทัย(ไม่มี)

200 ขอแสงการุณย์นำข้าฯ(ไม่มี)

201 ผู้เลี้ยงแกะ1 Savior, Like aShepherd

202 โอ้ โปรดให้ข้าฯเดินตาม1 O Let Me Walk With Thee

203 กองทหารพระคริสต์1 Onward, Christian Soldiers

204 จงยืนหยัดสู้เพื่อความจริง1 Standing by a purpose True

205 ฉันเป็นทหารแห่งกางเขนหรือ1 Am I a Soldier of the Cross

206 ตรับเสียงสงครามไว้1 Sound the Battle Cry

207 มวลสาธุชนผู้ไร้กังวลจากงาน1 For All the Saints

208 แม่ทัพเรียกท่าน The Captain Calls for You

209 ข้าฯขอความสว่าง1 At First I Prayed for Light

210 แสงแห่งจิตข้าฯ1 Sun of My Soul

211 เงียบสงัด1 Tread Softly

212 จงเงียบและรู้

213 ใช้เวลาให้ชอบธรรม Take Time to Be Holy

214 โปรดสอนข้าฯอธิษฐาน Teach me to pray

215 มาหาพระเจ้าคราวอธิษฐาน Sweet Hour of Prayer

216 ยามไหว้วอนเต็มด้วยความสุข Tis the Blessed Hour of Prayer

217 สันติสุขประเสริฐ(ไม่มี)

218 ข้าฯเชื่อจึงมองไป My Faith Looks Up to Thee

219 ข้าฯต้องการพระองค์ Blessed Lord, How Much I Need Thee

220 ข้าฯไม่สร้างความหวังบนสิ่ง1 My Hope Is Built on Nothing

221คราเมื่อพระคริสต์มา(ไม่มี)

222 ความเชื่อของเหล่าบรรพบุรุษ Faith of Our Fathers

223ความเชื่อมีชัยไพรี1 Faith Is the Victory

224 จงมองเบื้องบน(ไม่มี)

225 จิตใจหนาด้วยผิดบาปจงมา Only Trust Him

226 ฉันกำลังเดินสู่เมืองสวรรค์1 Higher Ground

227 ฉันต้องการพระเยซู1 I’d Rather Have Jesus

228 ที่พึ่งซึ่งประเสริฐ(ไม่มี)

229 ทุกทุกวินาที1 Moment by Moment

230 ในยามนี้ท่านต้องการพระผู้ช่วย1 In Times Like These

231 พระคริสต์ยึดมือฉัน(ไม่มี)

232 พระเจ้าเป็นเช่นมหาศิลา1 A Shelter in the Time of Strom

233 พระยะโฮวาเป็นป้อมปราการ A Mighty Fortress

234  เราจะสร้างบนศิลา1 We’ll Build on the Rock

235 แสนสุขใจที่เชื่อพระเยซู1 Tis So Sweet to Trust in Jesus

236 โอ้พระศิลาข้าฯอาศัย1 Hiding in Thee

237 โอ้พระองค์ทรงจูงข้าฯ(ไม่มี)

238 เมื่อยามพายุจัดผ่านมา1 From Every Stormy Wind

239 เชื่อและฟังคำ1 Trust and Obey

240 ไม่มีใครห่วงฉันยิ่งไป(ไม่มี)

241ข้าฯชอบกล่าวเรื่องอันประเสริฐ1 I Love to Tell the Story

242 สุขสบายใจของฉัน It Is Well With My Soul

243 ทรงชนม์1 He Lives

244 พระคริสต์เหมือนทุกสิ่ง(ไม่มี)

245 พระเยซูเป็นสรรพสิ่งแก่ฉัน1 Jesus Is All the World to Me

246 มีพระพรอันมากมาย Come, Thou Fount of Every Blessing

247 มีแสงสว่างในใจฉันวันนี้(ไม่มี)

248 รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู(ไม่มี)

249 รื่นเริงเสมอ(ไม่มี)

250 ปัด ปัด ความทุกข์ท่านทิ้งไป(ไม่มี)

251 วันนี้มีแสงส่องในใจฉัน There's Sunshine in My Soul Today

252 สุขสันต์เกษมหรรษา 1 Wonderful Peace

253 สุขสันติสุข (ไม่มี)

254 โอ้พระบิดาฉันมั่งคั่ง My Father Is Rich in Houses and Lands

255 โอ้ วันชื่นบาน O Happy day That Fixed My Choice

256 ข้าฯยึดมั่นในคำสัญญา1 Standing on the Promises

257 คนยามจงป่าวข่าวดีก้อง Watchman, Blow the Gospel Trumpet

258 จงกล้าทำดี(ไม่มี)

259 จงอย่าขอตัวผัดเพี้ยน(ไม่มี)

260 จงช่วยเหล่าผู้หลงใหล1 Rescue the Perishing

261จากกรีนแลนด์ทะเลน้ำแข็ง(ไม่มี)

262 ฉันจะซื่อสัตย์(ไม่มี)

263 ฉันได้รับใช้พระเยซูดีที่สุด(ไม่มี)

264 ถนอมชีพเพื่อพระเยซู(ไม่มี)

265 ทั้งใกล้ไกลในนาป่าเขา Far and Near the Fields Are Teeming

266 ทำงานเถิดค่ำคืนย่างมา  Work, for the Night Is Coming

267 ผู้เกี่ยวอยู่ที่ใด 1 O Where Are the Reapers

268 ผู้ประกาศราชกิจ (ไม่มี)

269 มีดาราประดับมงกุฎฉันไหม I Am Thinking Today of That Beautiful Land

270 นำโลกเข้าเฝ้าพระองค์  Christ for the World

271 ยามเช้านั้นเป็นยามหว่าน Sowing In the Morning

272 รับใช้พระเยซู Toiling for Jesus

273นำเขามา  Hark ’Tis the Sheperd’s Voice I Hear

274 รีบโยนชูชีพช่วย1 Throw Out the Life Line

275 เราผู้รับใช้พระเจ้า(ไม่มี)

276 โลกเห็นพระสถิตในท่านไหม(ไม่มี)

277 เรามีข่าวจะบอกกล่าวแก่(ไม่มี)

278 สร้างสรรนิรันดร(ไม่มี)

279 แสงกรุณาแห่งพระบิดา Brightly Beam Our Father’s Mercy

280 หากฉันกล่าวถ้อยคำเพียงน้อยนิด1 If Any Little Word of Mind

281 ใครที่ได้ยินข่าว(ไม่มี)

282 ตามเรามา(ไม่มี)

283 ท่านใคร่ครวญแล้วละหรือ(ไม่มี)

284 ที่ประตูมีผู้แปลกหน้า(ไม่มี)

285 นั่นสำเนียงเสียงพระคริสต์ทรงเรียก Hark the Voice of Jesus Calling

286 พระเยซูทรงเรียกท่านกลับบ้าน (ไม่มี)

287 พระคริสต์ดังผู้เลี้ยงแกะที่ Jesus the loving shepherd

288 ข้าฯชั่วเพียงใดยังอาจกล่าว Just as I Am

289 แว่วแห่งความหวัง Whispering Hope

290 จวนเชื่อพระเยซู(ไม่มี)

291 พระเยซูทรงเรียกร้องด้วยรัก1 Softly and Tenderly

292 ใกล้พระยิ่งใกล้พระผู้ช่วยชีวี1 Nearer, Still Nearer

293 ข้าฯเดินมายังที่กางเขน1 I Am Coming to the Cross

294 ข้าฯได้ยินเสียงพระเยซู1 I Heard the Voice of Jesus

295 ข้าฯได้ยินเสียงพระองค์1 I Hear Thy Welcome Voice

296 โปรดอย่าได้ลืมข้าฯ1 Pass Me Not O Gentle Savior

297 บุตรผลาญทรัพย์(ไม่มี)

298 ติดตามข้าฯจะติดตามพระ(ไม่มี)

299 พระเยซูเจ้าข้าฯมา1 Jesus, I Come

300 วันนี้ข้าฯ กลับบ้าน1 Lord, I’m Coming Home

301คงเป็นวันร่วมสุขสันต์เปรม(ไม่มี)

302 ใกล้บ้านฉันฝันใฝ่(ไม่มี)

303 ใจข้าฯเปรมปรีดิ์1 The Glory Song

304 ฉันยืนอยู่ริมฝั่งยาระเด็น(ไม่มี)

305 ฉันอยู่โลกนี้ไม่นาน I’m But a Strange Here

306 ณ ปลายทางแห่งชีวิต At The End Of The Road

307 ณ หุบเขาอันงามแห่งเอเดน Beautiful Valley of Eden

308 ที่ซึ่งเราจะไม่แก่ชรา(ไม่มี)

309ทูลว่ารอดได้เพราะพระการุณย์ Some Day the Silver Cord Will Break

310 บทเพลงจากฟ้าและมาตุภูมิ(ไม่มี)

311 ในสวรรค์เมืองนิรันดร No Night There

312  ในสวรรค์(ไม่มี)

313 พบกันริมชลธาร Shall We Gather at the River

314 พรุ่งนี้ของพระ(ไม่มี)

315 มีเมืองอันสุขสำราญ1 There is a Happy Land

316 ยังไซโอนเราเดินไป1 Marching to Zion

317 เมื่อมองดูพระพักตร์ท่าน(ไม่มี)

318 ไม่จากกันอีก1 Never Part Again

319 เมื่อตะวันลับไป(ไม่มี)

320 วันหนึ่งพระองค์จะทรงให้ประจักษ์(ไม่มี)

321 รุ่งเช้าวันหรรษา(ไม่มี)

322 เราเข้ามาใกล้บ้าน Just Over the Mountains

323 แสนเบิกบานอีกไม่นาน Sweet By and By

324 เหนือฟากฟ้าโน้น1 Over Yonder

325 อรุณวันใหม่(ไม่มี)

326 อาวรณ์หาสวรรค์(ไม่มี)

327 รากฐานคริสตจักรแท้ The Church Has One Foundation

328  ซะบาโตบริสุทธิ์1 Holy Sabbath Day of Rest

329 พระบิดาช่วยเราทั่วหน้า1 Safely Through Another Week

330  อย่าลืมวันสะบาโต Don’t Forget the Sabbath

331  โอ้วันเสาร์ซะบาโต O DAY OF REST AND GLADNESS

332 ความรักประเสริฐ1 O Perfect Love

333 จงนับพระพร Count Your Many Blessings

334 บ้านที่มีความสุข Happy the Home

335 เชิญประชามาโมทนา1 Come, Ye Thankful People

336 พระคริสต์เป็นรากฐานอันมั่นคง Christ Is Made the Sure Foundation

337 พาธไฟน์เดอร์ 1 Pathfinder

338 ยุวคริสต์อาสา(ไม่มี)

339 หลับไหลในพระเยซู(ไม่มี)

340 รุ่งอรุณใหม่(ไม่มี)

341โอ ประเทศไทย(ไม่มี)

342 ในใจของฉัน

343 เชิญพระเยซูมาในดวงจิต

344 ผู้แปลกหน้าแห่งฆาลิลาย

345 พระเจ้าข้า พายุจัด

346 โอ้ พระขอตรัสแก่จิตข้า

347 อธิษฐาน

348 เชิญให้พระคริสต์สถิตในใจ

349 ฉันอยากให้สหายอธิษฐาน I Need the Prayers

350 ทางพระ

351 พระเมษบาลของข้าฯ

352 พระบิดาทรงเฝ้าดูฉัน

353ตามเรามา

354 สามัคคีนั้นล้ำเลิศ

355 พระเยซูเรียกเมื่อเราโศกเศร้า Jesus Calls Us

356สรรเสริญพระเจ้าผู้ให้ความสุข 683 Praise God, From Whom All Blessings

357 พระเจ้าสถิตในวิหาร

358 พระโปรดฟัง Hear Our Prayer, O Lord

359 พระวิญญาณของพระทรงชนม์

360 พระเยซูทรงล้ำเลิศ

361เพียงเชื่อเท่านั้น

362 โลกต้องการพระเยซู

363 พระคริสต์ทรงนำ

364 พระรู้ พระรัก พระห่วง

365 โอ้ รักอันล้ำลึกของพระ Once and every man and nation

366 ชาวไทยทุกคนควรจะรู้

367 เพราะพระเจ้าทรงรักโลก

368ขอบคุณพระ Thank you Lord

369 โปรดเถิด Do Lord

370 เดินไปกับพระคริสต์ Walking with Jesus

371 โปรดให้วาจาของข้าฯเป็น

372ข้าฯเห็นพระเยซู

373 เราให้ท่านเป็นผู้นำคนบาป

374 ไยร้องสรรเสริญนามพระเยซู

375 จงยิ้มไว้ You can smile

376 กว้างกว่ามหาสมุทร

377 ท่านต้องเปิดประตูจิต

378 ดวงใจฉันเบิกบานสุขเกษม

379 ฮาเลลูยา Praise ye the Lord

380 ฉันมีความสุข I have the joy

381สวรรค์อันวิไล

382 อาเมน Amen

Comments