เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

 
 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการทันตกรรม (ถอนฟัน)

 
ถ่ายรูปหมู่เฉพาะกลุ่มทันต เท่านั้น  วันที่ 22 พ.ย. 2008
นายแพทย์วิจิตร กำลังตรวจรักษาคนไข้
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร. พันเอกนายแพทย์ศุภชัย กำลังตรวจรักษาตา
 
ทันตแพทย์หญิงเจี๊ยบ กำลังถอนฟันโดยมีผู้ช่วยรุ่งอย่างแข็งขัน
 
ทันตแพทย์หญิงรู้ช และผู้ช่วยน้อย กำลังถอนฟัน
 
และวันที่ 20 พ.ย. 2008 ได้ไปมอบสิ่งของใช้ประจำวัน โดยคุณอุดม อาจารย์วีระชัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่
มูลนิธิคริสตเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสและโรงเรียนนานาชาติรามคำแหง  ได้มอบสิ่งของใช้ให้กับผู้ต้องขัง 

 
Comments