เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ

 
 
คณะแพทย์กำลังเตรียมตัวเข้าสู่เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ วันที่  18 เม.ย.2009

หน่วยบริการแว่นตาฟรี
บริการถอนฟัน
 
 
บริการตรวจโรคทั่วไป
บริการวาดรูปภาพเหมือนให้กับผู้ต้องขังชายและหญิง
ถ่ายรูปหมู่คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
ประชาสัมพันธ์และแนะนำบทเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณีย์
 
 
 

 
Comments