เรือนจำกลางพิษณุโลก

 
 
มัทธิว 25 :35-36
 
     35. เพราะว่าเมื่อเราหิว  ท่านทั้งหลายก็ได้จัดหาให้เรากิน เรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้ 36. เราเปลื่อยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เรา เมื่อเราต้องจำอยู่ในพันธนาคาร ท่านก็ได้มาเยี่ยมเรา
 
 
 
รูปหมู่พร้อมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางพิษณุโลก วันที่ 18 ก.ค. 2009
 
 
ทันตแพทย์หญิงสุนิสา กำลังถอนฟันเพื่อทำลายสถิติเดิมอีก
 
 
ทันตแพทยืหญิงรู้ช ก็มีโปรโมชันถอน 1 ซี่ แถมถอนอีก 1 ซี่
 
 
ผู้ช่วยทันตแทพย์คุณสุปราณี และผู้ช่วยอื่นขาดไม่ได้เลย คือขาดฉันเธอจะรู้สึก...เหนี่อย..มาก ๆ
 
 
 
รับยาจากเจ้าหน้าที่ ร.พ. มิชชัน มีทั้งยาแก้ปวด และไข้ กับยาแก้อักเสบ
 
 
ถอนฟันแล้ว รับยาแล้ว  ก้อ..มารับหนังสือที่คุณอุดมเป็นผู้สนับสนุนงานนี้
 
 
คุณเยนาและคุณโสรัตน์ ผู้ช่วยจัดการบริการแว่นตา ให้พี่น้องพิษณุโลก ทุกคนได้รับแว่นตาแล้วบอกว่า โลกนี้ดูสดใสจริง ๆ ครับ
 
 
แพทย์หญิง แพม ได้ตรวจรักษาคนไข้ โดยมีคุณจุ ผู้ช่วยหมออย่างใกล้ชิด
 
 
ทางเรือนจำกลางพิษณุโลกทำป้ายต้อนรับคณะแพทย์ของเราเป็นอย่างดี
 
สรุปการบริการหน่วยแพทย์ครั้งนี้
 
ถอนฟันชาย  85  คน   แจกแว่นตา  160 คน  รักษาโรคทั่วไป  74 คน  แจกหนังสือ 1,000 เล่ม
 
การเดินทางไปเที่ยวนี้ซึ่งใช้เวลานั่งรถเป็นส่วนใหญ่ ใช้เวลาในการทำงาน 4  ชั่วโมงเท่านั้นก็ต้องเดินทางกลับ กทม. ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำครั้งนี้
 
 

Comments