เรือนจำจังหวัดเพชรบุรี

 
 
 
พันธกิจเรือนจำครั้งนี้ ไปบริการที่เรือนจำจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552 มีคณะไปทั้งหมด 14 ท่าน และได้บริการถอนฟันชายและหญิงจำนวน 116 คน บริการแว่นตา ชาย/หญิง จำนวน 140 คน และนำถุงของใช้ประจำวันให้กับผู้ต้องขังไร้ญาติ จำนวน 160 ถุง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments