เรือนจำพิเศษพัทยา

 
 
เจ้าหน้าที่เรือนจำกล่าวต้อนรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 
ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ให้คำหนุนใจและหลักการในการดำเนินชีวิตใหม่จากพระคัมภีร์
 
คุณอุดมและเจ้าหน้าที่ได้มอบสิ่งของใช้ประจำวันให้กับผู้ต้องขังหญิงและชาย
 
หน่วยแพทย์ได้บริการถอนฟันให้กับผู้ต้องขังชายและหญิง เมื่อ 21-02-09
 
บริการแว่นตาฟรีให้กับผู้ต้องขังชายและหญิง
 
เมื่อเสร็จการงานทุกอย่างแล้ว ก็มีรูปถ่ายไว้เป็นที่ระลึกพร้อมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำ

 
 

 
Comments