พันธกิจเรือนจำ

มัทธิว 25 :35-36
 
เพราะว่าเมื่อเราหิว  ท่านทั้งหลายก็ได้จัดหาให้เรากิน เรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้ เราเปลื่อยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เรา เมื่อเราต้องจำอยู่ในพันธนาคาร ท่านก็ได้มาเยี่ยมเรา
 
 
พันธกิจเรือนจำนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องทุกคนมีน้ำใจและความเสียสละที่ทำงานร่วมกันที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องในเรือนจำเพราะพระเจ้าทรงตรัสไว้ดังที่ข้อ พระคัมภีร์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ หากท่านมีภาระใจที่จะช่วยเหลือหรือจะแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายหรือสิ่งของหรือคำอธิษฐานท่านก็สามารถช่วยคณะแพทย์ได้

ข่าวพันธกิจเรือนจำ

 • เรือนจำกาญจนบุรี   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2010 ได้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปบริการให้กับทางเรือนจำกาญจนบุรีมีทันตกรรมได้ถอนฟันผู้ต้องขังชาย จำนวน 167 คนโดยม ...
  ส่ง 19 เม.ย. 2553 00:29 โดย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวิถีแห่งชีวิต
 • เรือนจำกลางชลบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2010 ได้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปบริการให้กับทางเรือนจำกลางชลบุรีมีทันตกรรมได้ถอนฟันผู้ต้องขังชาย จำนวน 36 ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2556 08:52 โดย Kharom Promutit
 • เรือนจำกลางนครพนม  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2010 ได้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปบริการให้กับทางเรือนจำกลางนครพนมมีทันตกรรมได้ถอนฟันผู้ต้องขังชาย จำนวน 36 คนโดยมีหมอฟัน 2 ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2553 01:29 โดย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวิถีแห่งชีวิต
 • เรือนจำกลางชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2009 ได้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปบริการให้กับทางเรือนจำกลางชลบุรี มีทันตกรรมได้ถอนฟันผู้ต้องขังชาย จำนวน 182 คนโดยม ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2553 18:24 โดย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวิถีแห่งชีวิต
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »