สู่ชีวิตใหม่ 15 บท

โพสต์15 ธ.ค. 2556 09:04โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 21:53 ]
สู่ชีวิตใหม่

คำแนะนำ: วิธีการเรียน
 1. ส่งคำตอบของคุณในแบบทดสอบตามลิงค์ด้านล่างเพื่อบันทึกและตรวจคำตอบของคุณ
 2. และเมื่อเรียนครบทั้ง 15 บทแล้ว กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับประกาศนียบัตรได้ฟรี
เกณฑ์การประเมินผล
 • ผ่าน 50% ขึ้นไปของคะแนน (หากพบปัญหาหรือมีคำถามกรุณาติดต่อเรา)
 • คุณสามารถตรวจคำตอบของคุณได้ทันที หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจ
เริ่มบทเรียน สู่ชีวิตใหม่ 15 บท :
 • บทเรียน
 1. พระองค์กำลังจะกลับมาอีก
 2. เมื่อพระองค์เสด็จมา
 3. เวลาหนึ่งพันปีแรกของท่านกับพระเยซู
 4. โลกใหม่ของพระเจ้าสำหรับท่าน
 5. ชีวิตหลังความตาย
 6. การทำลายคนบาป
 7. หนทางเดียวสู่สวรรค์
 8. บัพติศมาจำเป็นหรือไม่
 9. องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นทนายของท่าน
 10. คำแนะนำเพื่อการดำเนินชีวิต
 11. องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งกาลเวลาของท่าน
 12. เหตุใดคนจำนวนมานมัสการในวันอาทิตย์
 13. ผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งของท่าน
 14. ทรงเป็นเจ้าเหนือร่างกายของท่าน
 15. ทรงนำท่านสู่คริสตจักรของพระองค์
 1. พระองค์กำลังจะกลับมาอีก
 2. เมื่อพระองค์เสด็จมา
 3. เวลาหนึ่งพันปีแรกของท่านกับพระเยซู
 4. โลกใหม่ของพระเจ้าสำหรับท่าน
 5. ชีวิตหลังความตาย
 6. การทำลายคนบาป
 7. หนทางเดียวสู่สวรรค์
 8. บัพติศมาจำเป็นหรือไม่
 9. องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นทนายของท่าน
 10. คำแนะนำเพื่อการดำเนินชีวิต
 11. องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งกาลเวลาของท่าน
 12. เหตุใดคนจำนวนมานมัสการในวันอาทิตย์
 13. ผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งของท่าน
 14. ทรงเป็นเจ้าเหนือร่างกายของท่าน
 15. ทรงนำท่านสู่คริสตจักรของพระองค์
Comments