พบแล้ว 26 บท

โพสต์11 ธ.ค. 2556 06:18โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2559 20:49 ]
docs.google.com/file/d/0B2g68X7WfnsxT0hqby1xVFpxSTg 

คำแนะนำ: วิธีการเรียน
 1. อ่านบทเรียนและทำแบบทดสอบ ตามลิงค์ด้านล่าง (ระบบจะตรวจคำตอบและส่งคะแนนให้คุณโดยอัตโนมัติ)
 2. เมื่อเรียนครบทั้ง 12 บท กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับประกาศนียบัตรได้ฟรี
เกณฑ์การประเมินผล
 • ผ่าน 50% ของคะแนน (หากพบัญหาหรือมีคำถามกรุณาติดต่อเรา)
เริ่มบทเรียน บพแล้ว 26 บท (เล่ม 1-2) :
 • บทเรียน - เล่ม 1-2
  1. พระเจ้ามีจริง
  2. พระคริสตธรรมคัมภีร์เชื่อถือได้
  3. ชีวิตของฉันมีค่าสำหรับพระเจ้าจริงหรือ?
  4. แผนการสำหรับชีวิตของท่าน
  5. สะพานสู่ชีวิตที่เบิกบานใจ
  6. โอกาสครั้งที่สองในชีวิต
  7. เรื่องราวอนาคตของท่าน
  8. เมื่อพระเยซูเสด็จมาเพื่อท่าน
  9. บ้านของท่านในสวรรค์
  10. อีกนานเท่าไรพระเยซูจะเสด็จกลับมา?
  11. อำนาจอัศจรรย์ในชีวิตฉัน
  12. พระผู้ช่วยใหร้อดผู้ประทับอยู่ด้วยตลอดนิรันดร์
  13. จากคนบาปที่ทำผิดสู่ธรรมิกชนผู้ได้รับการอภัย
  14. เคล็ดลับคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบ
  15. เคล็ดลับแห่งความสุข
  16. เคล็ดลับการหยุดพักที่สบายเหมือนขึ้นสวรรค์
  17. เคล็ดลับการเติบโตโดยการแบ่งปัน
  18. เคล็ดลับการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดี
  19. ก้าวสู่ชีวิตคริสตชน
  20. เคล็ดลับการเติบโตด้วยการเข้าร่วมสามัคคีธรรม
  21. คนหมู่มากผิดได้ไหม?
  22. พระเจ้าทรงยุติธรรมจริงหรือ?
  23. นรกคืออะไรอยู่ที่ไหน
  24. ตายแล้วไปไหน?
  25. คริสตจักรแท้ของพระเจ้ายังมีอยู่หรือไม่?
  26. พระเจ้ามีข่าวพิเศษในยุคเราหรือไม่?
 • แบบทดสอบ - เล่ม 1-2
  1. พระเจ้ามีจริง
  2. พระคริสตธรรมคัมภีร์เชื่อถือได้
  3. ชีวิตของฉันมีค่าสำหรับพระเจ้าจริงหรือ?
  4. แผนการสำหรับชีวิตของท่าน
  5. สะพานสู่ชีวิตที่เบิกบานใจ
  6. โอกาสครั้งที่สองในชีวิต
  7. เรื่องราวอนาคตของท่าน
  8. เมื่อพระเยซูเสด็จมาเพื่อท่าน
  9. บ้านของท่านในสวรรค์
  10. อีกนานเท่าไรพระเยซูจะเสด็จกลับมา?
  11. อำนาจอัศจรรย์ในชีวิตฉัน
  12. พระผู้ช่วยใหร้อดผู้ประทับอยู่ด้วยตลอดนิรันดร์
  13. จากคนบาปที่ทำผิดสู่ธรรมิกชนผู้ได้รับการอภัย
  14. เคล็ดลับคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบ
  15. เคล็ดลับแห่งความสุข
  16. เคล็ดลับการหยุดพักที่สบายเหมือนขึ้นสวรรค์
  17. เคล็ดลับการเติบโตโดยการแบ่งปัน
  18. เคล็ดลับการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดี
  19. ก้าวสู่ชีวิตคริสตชน
  20. เคล็ดลับการเติบโตด้วยการเข้าร่วมสามัคคีธรรม
  21. คนหมู่มากผิดได้ไหม?
  22. พระเจ้าทรงยุติธรรมจริงหรือ?
  23. นรกคืออะไรอยู่ที่ไหน
  24. ตายแล้วไปไหน?
  25. คริสตจักรแท้ของพระเจ้ายังมีอยู่หรือไม่?
  26. พระเจ้ามีข่าวพิเศษในยุคเราหรือไม่?

Comments