เรียนทางอินเตอร์เน็ต

คุณสามารถเรียนทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ได้เสมอ แต่กรณีที่คุณต้องการขอรับประกาศนียบัตร กรุณาคลิก "ใบสมัคร" เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณเพียงหนึ่งครั้ง และคุณสามารถเรียนบทเรียนใดๆ ก็ได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก

ชีวิตที่เติบโต 7 บท

โพสต์15 ธ.ค. 2556 09:38โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 21:55 ]

ชีวิตที่เติบโต

คำแนะนำ: วิธีการเรียน
 1. ส่งคำตอบของคุณในแบบทดสอบตามลิงค์ด้านล่างเพื่อบันทึกและตรวจคำตอบของคุณ
 2. และเมื่อเรียนครบทั้ง 7 บทแล้ว กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับประกาศนียบัตรได้ฟรี
เกณฑ์การประเมินผล
 • ผ่าน 50% ของคะแนน (หากพบปัญหาหรือมีคำถามกรุณาติดต่อเรา)
 • คุณสามารถตรวจคำตอบของคุณได้ทันที หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจ
เริ่มบทเรียน ชีวิตที่เติบโต 7 บท :

 • บทเรียน

บริหารชีวิตอย่างฉลาด 7 บท

โพสต์15 ธ.ค. 2556 09:34โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 21:51 ]

บริหารชีวิตอย่างฉลาด

คำแนะนำ: วิธีการเรียน
 1. ส่งคำตอบของคุณในแบบทดสอบตามลิงค์ด้านล่างเพื่อบันทึกและตรวจคำตอบของคุณ
 2. และเมื่อเรียนครบทั้ง 7 บทแล้ว กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับประกาศนียบัตรได้ฟรี

เกณฑ์การประเมินผล
 • ผ่าน 50% ของคะแนน (หากพบปัญหาหรือมีคำถามกรุณาติดต่อเรา)
 • คุณสามารถตรวจคำตอบของคุณได้ทันที หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจ

เริ่มเรียนยทเรียน บริหารชีวิตอย่างฉลาด 7 บท :

สู่ชีวิตใหม่ 15 บท

โพสต์15 ธ.ค. 2556 09:04โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 21:53 ]

สู่ชีวิตใหม่

คำแนะนำ: วิธีการเรียน
 1. ส่งคำตอบของคุณในแบบทดสอบตามลิงค์ด้านล่างเพื่อบันทึกและตรวจคำตอบของคุณ
 2. และเมื่อเรียนครบทั้ง 15 บทแล้ว กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับประกาศนียบัตรได้ฟรี
เกณฑ์การประเมินผล
 • ผ่าน 50% ขึ้นไปของคะแนน (หากพบปัญหาหรือมีคำถามกรุณาติดต่อเรา)
 • คุณสามารถตรวจคำตอบของคุณได้ทันที หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจ
เริ่มบทเรียน สู่ชีวิตใหม่ 15 บท :
 • บทเรียน
 1. พระองค์กำลังจะกลับมาอีก
 2. เมื่อพระองค์เสด็จมา
 3. เวลาหนึ่งพันปีแรกของท่านกับพระเยซู
 4. โลกใหม่ของพระเจ้าสำหรับท่าน
 5. ชีวิตหลังความตาย
 6. การทำลายคนบาป
 7. หนทางเดียวสู่สวรรค์
 8. บัพติศมาจำเป็นหรือไม่
 9. องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นทนายของท่าน
 10. คำแนะนำเพื่อการดำเนินชีวิต
 11. องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งกาลเวลาของท่าน
 12. เหตุใดคนจำนวนมานมัสการในวันอาทิตย์
 13. ผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งของท่าน
 14. ทรงเป็นเจ้าเหนือร่างกายของท่าน
 15. ทรงนำท่านสู่คริสตจักรของพระองค์
 1. พระองค์กำลังจะกลับมาอีก
 2. เมื่อพระองค์เสด็จมา
 3. เวลาหนึ่งพันปีแรกของท่านกับพระเยซู
 4. โลกใหม่ของพระเจ้าสำหรับท่าน
 5. ชีวิตหลังความตาย
 6. การทำลายคนบาป
 7. หนทางเดียวสู่สวรรค์
 8. บัพติศมาจำเป็นหรือไม่
 9. องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นทนายของท่าน
 10. คำแนะนำเพื่อการดำเนินชีวิต
 11. องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งกาลเวลาของท่าน
 12. เหตุใดคนจำนวนมานมัสการในวันอาทิตย์
 13. ผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งของท่าน
 14. ทรงเป็นเจ้าเหนือร่างกายของท่าน
 15. ทรงนำท่านสู่คริสตจักรของพระองค์

พบแล้ว 26 บท

โพสต์11 ธ.ค. 2556 06:18โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2559 20:49 ]

docs.google.com/file/d/0B2g68X7WfnsxT0hqby1xVFpxSTg 

คำแนะนำ: วิธีการเรียน
 1. อ่านบทเรียนและทำแบบทดสอบ ตามลิงค์ด้านล่าง (ระบบจะตรวจคำตอบและส่งคะแนนให้คุณโดยอัตโนมัติ)
 2. เมื่อเรียนครบทั้ง 12 บท กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับประกาศนียบัตรได้ฟรี
เกณฑ์การประเมินผล
 • ผ่าน 50% ของคะแนน (หากพบัญหาหรือมีคำถามกรุณาติดต่อเรา)
เริ่มบทเรียน บพแล้ว 26 บท (เล่ม 1-2) :
 • บทเรียน - เล่ม 1-2
  1. พระเจ้ามีจริง
  2. พระคริสตธรรมคัมภีร์เชื่อถือได้
  3. ชีวิตของฉันมีค่าสำหรับพระเจ้าจริงหรือ?
  4. แผนการสำหรับชีวิตของท่าน
  5. สะพานสู่ชีวิตที่เบิกบานใจ
  6. โอกาสครั้งที่สองในชีวิต
  7. เรื่องราวอนาคตของท่าน
  8. เมื่อพระเยซูเสด็จมาเพื่อท่าน
  9. บ้านของท่านในสวรรค์
  10. อีกนานเท่าไรพระเยซูจะเสด็จกลับมา?
  11. อำนาจอัศจรรย์ในชีวิตฉัน
  12. พระผู้ช่วยใหร้อดผู้ประทับอยู่ด้วยตลอดนิรันดร์
  13. จากคนบาปที่ทำผิดสู่ธรรมิกชนผู้ได้รับการอภัย
  14. เคล็ดลับคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบ
  15. เคล็ดลับแห่งความสุข
  16. เคล็ดลับการหยุดพักที่สบายเหมือนขึ้นสวรรค์
  17. เคล็ดลับการเติบโตโดยการแบ่งปัน
  18. เคล็ดลับการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดี
  19. ก้าวสู่ชีวิตคริสตชน
  20. เคล็ดลับการเติบโตด้วยการเข้าร่วมสามัคคีธรรม
  21. คนหมู่มากผิดได้ไหม?
  22. พระเจ้าทรงยุติธรรมจริงหรือ?
  23. นรกคืออะไรอยู่ที่ไหน
  24. ตายแล้วไปไหน?
  25. คริสตจักรแท้ของพระเจ้ายังมีอยู่หรือไม่?
  26. พระเจ้ามีข่าวพิเศษในยุคเราหรือไม่?
 • แบบทดสอบ - เล่ม 1-2
  1. พระเจ้ามีจริง
  2. พระคริสตธรรมคัมภีร์เชื่อถือได้
  3. ชีวิตของฉันมีค่าสำหรับพระเจ้าจริงหรือ?
  4. แผนการสำหรับชีวิตของท่าน
  5. สะพานสู่ชีวิตที่เบิกบานใจ
  6. โอกาสครั้งที่สองในชีวิต
  7. เรื่องราวอนาคตของท่าน
  8. เมื่อพระเยซูเสด็จมาเพื่อท่าน
  9. บ้านของท่านในสวรรค์
  10. อีกนานเท่าไรพระเยซูจะเสด็จกลับมา?
  11. อำนาจอัศจรรย์ในชีวิตฉัน
  12. พระผู้ช่วยใหร้อดผู้ประทับอยู่ด้วยตลอดนิรันดร์
  13. จากคนบาปที่ทำผิดสู่ธรรมิกชนผู้ได้รับการอภัย
  14. เคล็ดลับคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบ
  15. เคล็ดลับแห่งความสุข
  16. เคล็ดลับการหยุดพักที่สบายเหมือนขึ้นสวรรค์
  17. เคล็ดลับการเติบโตโดยการแบ่งปัน
  18. เคล็ดลับการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดี
  19. ก้าวสู่ชีวิตคริสตชน
  20. เคล็ดลับการเติบโตด้วยการเข้าร่วมสามัคคีธรรม
  21. คนหมู่มากผิดได้ไหม?
  22. พระเจ้าทรงยุติธรรมจริงหรือ?
  23. นรกคืออะไรอยู่ที่ไหน
  24. ตายแล้วไปไหน?
  25. คริสตจักรแท้ของพระเจ้ายังมีอยู่หรือไม่?
  26. พระเจ้ามีข่าวพิเศษในยุคเราหรือไม่?

ขุมทรัพย์สุขภาพ 12 บท

โพสต์28 พ.ย. 2556 20:08โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2559 20:48 ]

https://sites.google.com/site/thaisdavop/lessons/health-lessons

คำแนะนำ: วิธีการเรียน

 1. อ่านบทเรียนและทำแบบทดสอบ ตามลิงค์ด้านล่าง (ระบบจะตรวจคำตอบและส่งคะแนนให้คุณโดยอัตโนมัติ)
 2. เมื่อเรียนครบทั้ง 12 บท กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับประกาศนียบัตรได้ฟรี
เกณฑ์การประเมินผล
 • ผ่าน 50% ของคะแนน (หากพบปัญหาหรือมีคำถามกรุณาติดต่อเรา)
เริ่มบทเรียน ขุมทรัพย์สุขภาพ 12 บท :
 • บทเรียน 
  1. รับผิดชอบสุขภาพด้วยตนเอง
  2. กินอย่างฉลาด
  3. หัวใจดี กระดูกแข็งแรง
  4. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  5. รับมือกับความเครียด
  6. ทางเลือกของท่านทำไมต้องใช้ยาเสพติด
  7. ไม่มีก้นบุหรี่อีกต่อไป
  8. ลดน้ำหนักแบบสุขภาพดี
  9. ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็งกันเถอะ
  10. อาหารจากพืช
  11. ครอบครัวสุขภาพดี
  12. ความภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง
 • แบบทดสอบ
  1. รับผิดชอบสุขภาพด้วยตนเอง
  2. กินอย่างฉลาด
  3. หัวใจดี กระดูกแข็งแรง
  4. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  5. รับมือกับความเครียด
  6. ทางเลือกของท่านทำไมต้องใช้ยาเสพติด
  7. ไม่มีก้นบุหรี่อีกต่อไป
  8. ลดน้ำหนักแบบสุขภาพดี
  9. ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็งกันเถอะ
  10. อาหารจากพืช
  11. ครอบครัวสุขภาพดี
  12. ความภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง



1-5 of 5