บริหารชีวิตอย่างฉลาด


สารบัญ
  1. จุดมุ่งหมาย
  2. ความสัมพันธ์
  3. ภาวะอารมณ์ ตอนที่ 1
  4. ภาวะอารมณ์ ตอนที่ 2
  5. การเสพติด
  6. ความสำเร็จ
  7. เลือกเดี๋ยวนี้
ในบทเรียนนี้มีหายหัวข้อดังต่อไปนี้
  • จุดมุ่งหมาย เป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกในชีวิตที่คุณควรต้องพิจารณา เพื่อทบทวนความหมายของชีวิต อันได้แก่ทิศทาง เป้าหมาย ความสามรถเฉพาะตัวของคุณ
  • สัมพันธภาพ เพื่อมองให้ทะลุแะเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อมิตรภาพ การแต่งงานและอาชีพการงาน
  • ความรู้สึก เพื่อดับความสิ้นหวัง ความโกรธ ความวิตกกังวล และความขัดแย้ง
  • การมัวเมา รู้ถึงการบ้งาน นิยมความสมบูรณ์แบ การพึ่งพิงผู้อื่น และผลการติดยาเสพติด
  • เลือกอยางที่ใจอยากเป็น เพื่อปลุกสำนึกภายในอันยิ่งใหญ่
  • ชัยชนะอย่างมืออาชีพ เป็นทักษะการบริหารชีวิตและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราประสพความสำเร็จ
คลิก "ใบสมัคร" เพื่อขอรับบทเรียนฟรี หรือ เรียนทางอินเตอร์เน็ต ได้ทันที