บทที่ 25 คริสตจักรแท้ของพระเจ้ายังมีอยู่หรือไม่?

        พระเจ้าทรงประทานข่าวพิเศษแก่มนุษย์ตามความต้องการในแต่ละยุคสมัย เช่น ทรงประทานถ้อยคำเพื่อช่วยอาดัมและเอวาหลังความบาปเข้ามาทำลายโลก หรือข่าวที่มาในโลกก่อนเกิดวิบัติน้ำท่วมโลก หรือข่าวสำหรับคนอิสราเอลเมื่อถูกคุกคามจากประเทศอัสซีเรียหรือบาบิโลน พระเยซูเสด็จมาพร้อมข่าวพิเศษในสมัยของพระองค์ และพระองค์ทรงมีข่าวพิเศษสำหรับยุคของเราด้วย พระธรรมวิวรณ์บทที่ 12 และ 14 สรุปข่าวพิเศษของพระเจ้าสำหรับเราในปัจจุบัน เราจะศึกษาร่วมกันในบทเรียน “พบแล้ว” บทนี้
 
ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียน
  1. คริสตจักรที่พระเยซูทรงสถาปนาขึ้น
  2. เรื่องราวความพ่ายแพ้ของซาตาน
  3. คริสตจักรของคริสตชนขัดแย้งกับซาตาน
  4. คริสตจักรของพระเจ้าในปัจจุบัน
<< หน้าก่อน                                  หน้าถัดไป >>