บทที่ 22. พระเจ้าทรงยุติธรรมจริงหรือ?

        ที่ใจกลางเมืองใหญ่ ขณะเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะในครัวทำการบ้านอยู่ดีๆ ถูกลูกหลงจากแก๊งอันธพาลยิงเสียชีวิต 
        คุณแม่ยังสาว ผู้อาศัยอยู่ชานเมืองคนหนึ่งพบว่า ลูกของเธอติดโรคเอดส์จากการถ่ายเลือด
        บนโลกเรามีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นเรื่องแล้วเรื่องเล่า เป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้ พระเจ้าอยู่ที่ส่วนไหนของโลกที่มีแต่ความทุกข์ทรมานและความตายที่เป็นอนิจจังใบนี้? พระธรรมสดุดีกล่าวว่า “แผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้า” (สดุดี 33:5) 
        หากเป็นความจริง ทำไมพระองค์จึงไม่ยุติความเศร้าโศกและการทรมานให้หมดไปเสีย? 
        ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 20 พระเจ้าทรงแสดงวิธีและเวลาที่พระองค์จะยุติความบาปและความทุกข์ทรมานจนหมดสิ้น
 
ในบทเรียนคุณจะได้เรียน  
  1. เปิดเผยเวลาหนึ่งพันปี
  2. ฟื้นขึ้นเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา
  3. ซาตานถูกจองจำอยู่ในโลกหนึ่งพันปี
  4. คนชอบธรรมพิพากษาคนอธรรม
  5. ซาตานได้รับการปลดปล่อยเมื่อครบหนึ่งพันปี
  6. ฉากการพิพากษาครั้งสุดท้าย
  7. อวสานของความบาป
  8. การชำระล้างและสร้างโลกใหม่
 
<< หน้าก่อน                                  หน้าถัดไป >>