เอาชนะความเครียด

โพสต์19 พ.ย. 2556 20:25โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2556 20:49 ]
ความเครียดในปริมาณที่พอเหมาะทำให้ชีวิตน่าตื่นเต้น

ความเครียดบางอย่างมีความจำเป็นและเป็นสิ่งดี การมีความเครียดในระดับปานกลางและมีความท้าทาย จุดมุ่งหมายนั้น ทำให้เราประสบความสำเร็จ

·       กระตุ้นให้มีความคิดสร้างสรรค์

·       กระตือรือร้น

·       ทำให้สามารถเอาชนะ ได้มาซึ่งความสำเร็จ มีความสุข

 

ปฏิบัติตามวิธีควบคุมความเครียด แบบ เอบีซี  ABC 

- Awareness การรับรู้  รับรู้ปัญหา สามารถแยกแยะประเภทของปัญหาและความเครียดได้

- Balance ความสมดุล   นำพาชีวิตไปสู่ความสมดุล ค้นพบวิธีลดปัญหาความเครียดเหล่านั้น

- Control  การควบคุม  เลือกวิธีควบคุมชีวิตให้อยู่ในหนทางที่ท่านต้องการด้วยตนเอง

 

พระเจ้าประทานความสงบมาเพื่อฉันจะยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ประทานความกล้าเพื่อเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ฉันสามารถเปลี่ยนได้ ประทานปัญญาเพื่อให้ฉันได้รู้ถึงความแตกต่าง

 

เมื่อชีวิตเข้าสู่ความสมดุล สุขสงบ ความเครียดจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา

·       ควบคุมทุกส่วนให้มีความสมดุล

-         ร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

·       มีเป้าหมาย แผนงาน การวางแผน เพื่อพิชิตสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ได้

·       ปฏิบัติตามกฎทอง  ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้เขาปฏิบัติต่อเรา

·       ยึดมั่นคุณค่าของตนเองและสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเองและผู้อื่น

 

ศึกษาเพิ่มเติม..บทที่ 6 หัวข้อน่าติดตามเรื่องยาเสพย์ติด

 

ทบทวน

          เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้ว ทบทวนความรู้ด้วยการตอบคำถามท้ายบท

 
 
 
Comments