เข้าใจการเจ็บป่วยของจิตใจ

โพสต์19 พ.ย. 2556 20:26โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2556 20:49 ]

ในบางช่วงของชีวิต หนึ่งในห้าคนจะประสบกับความเจ็บป่วยทางจิตใจ

·       เกิดได้ทั้งระดับอ่อน ปานกลาง จนถึงขั้นรุนแรง

·       เกิดจากความผิดปกติของสมอง

·       ความเจ็บป่วยทางจิตใจส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายได้

·       หลายคนเกิดอาการช่วงสั้นๆ สามารถรักษาเป็นปกติได้

·       ผู้เจ็บป่วยทางจิตต้องการความช่วยเหลือและการยอมรับ

 

เมื่อเกิดปัญหารุนแรงขึ้นควรพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 

ความเจ็บป่วยทางจิต

-  ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริง

·       จิตเภท  มีผลต่อการทำงานของจิต และลักษณะพฤติกรรมของคน

·       วิปลาส (ความกดดันจนคลุ้มคลั่ง)

-  อารมณ์เปลี่ยนแปรปรวนง่าย

 

อาการที่ไม่ใช่ความเจ็บป่วยทางจิต

·       วิตกกังวล หวาดกลัว

·       ห่อเหี่ยว  ตึงเครียด  เศร้า เสียใจและหมดหวังเป็นเวลานาน

·       ย้ำคิดย้ำทำ เช่น ล้างมือบ่อยมาก

·       เกิดความปกติในการรับประทานอาหาร เช่น หิวบ่อยผิดปกติ  เบื่ออาหาร 

 

Comments