ทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีสติ

โพสต์19 พ.ย. 2556 20:28โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2556 20:47 ]

          การไม่กล้าตัดสินใจ การสื่อสารไม่ชัดเจน ขาดการวางแผนยิ่งเพิ่มความเครียดมากขึ้น  การมีเป้าหมายในชีวิตและลดความเครียดได้โดยการใช้ทักษะง่าย ๆ เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นทำได้ดังนี้

การตัดสินใจ

การพัฒนาความเชื่อมั่นตนเองโดยใช้หลักการต่อไปนี้ เพื่อการตัดสินใจที่เกิดผล

·       เข้าใจคำถามหรือสภาพการณ์

·       ตั้งเป้าหมายหลักของชีวิตให้แน่นอนและเป็นไปได้ เรื่องการงาน ครอบครัว เรื่องส่วนตัว

·       ตรวจสอบตัวเลือก พิจารณาทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนแอ

·       ตัดสินใจวางแผน ลงมือทำตามแผนที่วางไว้

·       ประเมินผลที่เกิดขึ้น

 

บริหารเวลาของตัวเอง

ถ้าบริหารจัดการตัวเองได้ ท่านก็สามารถบริหารเวลาของตัวเองได้เหมือนกัน

·       ดูจำนวนเวลาที่มี แบ่งการใช้ให้ถูกและวางแผนการใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่า

·       จัดลำดับสิ่งที่จะต้องทำก่อน - หลัง

·       ทำรายการ สิ่งที่ต้องทำ

·       รู้วิธีปฏิเสธเสียบ้าง

·       หาเวลาที่พักเพื่อผ่อนคลายเสมอ

 

การบริหารเวลา

1.    จัดลำดับสิ่งที่ต้องก่อน - หลัง

2.    ทำตารางเวลาทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3.    ตั้งเป้าหมายการทำงานที่สามารถทำได้จริง

4.    เขียนเป้าหมายว่าจะต้องทำอย่างไร

5.    ให้หาเวลาสำหรับตัวเอง

6.    ตั้งเป้าหมายของงานเล็กทำให้สำเร็จ เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับงานใหญ่

7.    นึกภาพเป้าหมายความสำเร็จของตนเอง

8.    เกาะติดเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มั่น

9.    แบ่งความรับผิดชอบให้คนอื่นด้วย

10.           ตอบปฏิเสธบ้างเมื่อจำเป็น

11.           หาเวลาให้ตัวเองได้พักบ้าง

 

ติดต่อสื่อสารให้ดี

หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความไม่เข้าใจและลดปัญหาขัดแย้งด้วยการใช้วิธีติดต่อสื่อสารให้ดี

·       การติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกับ การทำงาน น้ำเสียง ระดับเสียง ภาษากาย ความรู้สึก และการรับรู้

·       ตั้งใจฟัง  ถามเพื่อหาคำตอบและความชัดเจน

·       แสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเป็นมารยาทที่ดี

·       ให้เวลาในการสนทนาอย่างเต็มที่ ไม่มีสิ่งใดรบกวน เช่น ปิดโทรทัศน์ เป็นต้น

 

วางแผนการเงิน

บริหารเงินอย่างฉลาดสามารถลดความกังวลในชีวิตได้

·       ตั้งเป้าหมายการใช้เงิน

·       ทำงบประมาณค่าใช้จ่าย

·       วางแผนเก็บออมเงินไว้ทุกเดือน

·       จำกัดการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

 

รักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ

          คิดอะไร ร่างกายก็เป็นอย่างนั้น  สุภาษิต

ร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกัน มีผลต่ออารมณ์ของเรา  การตอบสนอง  พฤติกรรม และสุขภาพ  การทำร้ายร่างกาย การละเมิดทางเพศ  ความบกพร่องของการรับรู้ ความเจ็บป่วยทางจิตใจ สามารถทำให้อารมณ์และร่างกายผิดปกติได้

 

การส่งเสริมพัฒนาอารมณ์ให้ดี

·       พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองในด้านบวก

·       เชื่อมั่นในตัวเอง

·       รู้ความสามารถของตนเอง ยอมรับขีดจำกัดของตนเอง

·       ทิ้งความกลัวและปรับเปลี่ยนความเชื่อเดิม

·       ระงับความโกรธและลดศัตรู

·       ยอมรับและให้การตอบสนองในทางบวก

 

เมื่อคุณรู้สึกดีขึ้น  ชีวิตก็จะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นและท้าทาย

 

Comments