แนวทางโภชนาการ

โพสต์14 พ.ย. 2556 07:48โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2556 08:02 ]

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

            นักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญได้บอกแนวทางโภชนาการของการเลือกรับประทานอาหารให้มีสุขภาพดีไว้ดังนี้

·       ให้รับประทานอาหารที่มีความหลากหลายในทุก ๆ มื้อ และรับประทานอาหารให้ครบหมู่ทุกวัน เช่น ผักผลไม้ อาหารจำพวกข้าว ขนมปัง แป้ง นม ผลิตภัณฑ์จากนม (ที่มีไขมันต่ำเนื้อสัตว์ ปลา พอประมาณ และถั่ว ธัญพืชต่าง ๆ

·       รับประทานอาหารจำพวกแป้ง ข้าว ขนมปัง ธัญพืชมาก ๆ (พวกโฮลเกรนผักต่าง  ๆ(รวมทั้งถั่วและผลไม้

·       รับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย โดยเฉพาะพวกไขมันอิ่มตัว ให้รับประทานน้อย ๆ

·       พยายามรักษารูปร่าง น้ำหนักตัวโดยการออกกำลังกายและจำกัดอาหารในแต่ละมื้อ

·       หากคุณดื่มสุรา  ควรจำกัดปริมาณด้วยอย่าให้มากเกินไป

·       รับประทานอาหารพวกน้ำตาล และ อาหารรสหวานแต่พอดี อย่ามากจนเกินไป

·       เลือกรับประทานอาหารที่ไม่เค็มจนเกินไป  ปรุงอาหารด้วยเกลือน้อย ๆ

·       ดื่มน้ำให้มาก  ๆในแต่ละวัน

·       หากเป็นสตรีให้นมบุตร ควรรับประทานอาหารให้เพียงพอและมีประโยชน์

·       รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมด้วย เพราะจะสำคัญมาก ๆ ต่อผู้หญิง

·       สตรี ทุกวัย นักกีฬา และผู้ที่เป็นมังสวิรัติ ควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กมาก ๆ

 

แนวทางเหล่านี้ จะไม่สามารถรับประกันการมีสุขภาพที่ดีได้ หากยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก ที่ส่งผลต่อสุขภาพของคุณ เช่น กรรมพันธุ์ วิถีการดำรงชีวิตประจำวันของคุณ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพจิต อย่างยังก็ตาม โภชนาการเป็นปัจจัยที่คุณสามารถควบคุมได้

Comments