บทที่ 1. รับผิดชอบสุขภาพด้วยตนเอง

สุขภาพดีคืออะไร

โพสต์14 พ.ย. 2556 07:18โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2556 07:19 ]

       

การมีสุขภาพดีมิใช่หมายถึงการไม่มีโรคภัยหรือการที่ร่างกายไม่พิการเท่านั้น การมีสุขภาพดีคือผลรวมของ สภาพร่างกาย จิตใจและสังคมที่ดี การมีสุขภาพดีตามธรรมชาติคือ ร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติโดยไม่มีปัญหาใด ๆ หรือไม่ต้องอาศัยยา สารเคมีหรือสารกระต้นใด ๆ  ดังนั้น แม้ผู้ที่มีสภาพร่างกายพิการหรือมีความเจ็บป่วยเรื้อรังก็สามารถมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ถึงแม้ว่าร่างกายของเขาอาจมีข้อจำกัดในการใช้งานก็ตาม

 

บทเรียนชุด "ขุมทรัพย์สุขภาพมีเป้าหมายเพื่อช่วยท่านได้ทราบข้อมูล เพื่อท่านจะนำไปใช้เป็นทางเลือกใหม่ และนำมาดูแลรักษาร่างกายด้วยตนเอง

 

ขณะที่จัดพิมพ์บทเรียนชุดนี้ ข้อมูลต่างๆ ในบทเรียนนี้ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องสุขภาพ

โพสต์14 พ.ย. 2556 07:16โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2556 07:20 ]

การดำรงชีวิต การทำงาน  การติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปและสภาพแวดล้อมล้วนมีอิทธิพลต่อสุขภาพของเรา ดังนั้น การเลือกดำเนินชีวิต การสร้างนิสัยการกินการอยู่ของท่านจะมีผลทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นหรือแย่ลง ท่านต้องเป็นผู้เลือกเอง ท่านต้องจัดการกับสุขภาพของตัวเอง และสร้างแรงจูงใจที่ดีต่อสุขภาพ

 

ใครคือผู้รับผิดชอบสุขภาพของท่าน

ตัวท่านเอง สุขภาพดีขึ้นอยู่กับการเลือกของเรา จริงอยู่เราไม่สามารถเลือกเกิดได้หรือเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในอดีตได้  แต่เราสามารถเลือกที่จะลดความเสี่ยงและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ให้แก่ชีวิตของตัวเองได้ ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถมีความสุขกายสุขใจและมีชีวิตที่มีคุณภาพ

          คนส่วนใหญ่คิดว่าการดูแลสุขภาพเป็นหน้าที่ของแพทย์ ที่ต้องทำหน้าที่ "รักษาเมื่อท่านเจ็บป่วย จึงไม่คิดหาวิธีป้องกันตัวเองล่วงหน้าจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายของท่านจะมีสุขภาพที่ดีเมื่อท่านเสาะหาสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายเพื่อให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และสรรหาเชื้อเพลิงที่เหมาะสมตามที่ร่างกายต้องการ

เมื่อท่านเกิดการเจ็บป่วยการไปพบแพทย์เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อวินิจฉัยโรคและอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ ป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเน้นเรื่องการป้องกันโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่สร้างผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง

การเลือกวิธีการดำรงชีวิตที่ให้ผลดีต่อสุขภาพสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคเส้นเลือดสมอง  โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจ

ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

โพสต์14 พ.ย. 2556 07:14โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2556 07:20 ]

เสาะหาข้อมูล:   ก้าวแรกในการดูแลสุขภาพของตนเองคือ การเรียนรู้ว่าร่างกายของท่านทำงานอย่างไร และสิ่งจำเป็นต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อทราบได้รับข้อมูลต่างๆ แล้ว ท่านก็สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อร่างกายของท่าน

แรงจูงใจการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่มีผลเสียต่อสุขภาพจำต้องใช้แรงจูงใจ  ท่านใช้อะไรเป็นเครื่องจูงใจ ให้ทิ้งสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านชื่นชอบแต่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ

แรงบันดาลใจ:   เราทุกคนต่างจำเป็นต้องมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง  ลองคิดถึงเป้าหมายที่จะช่วยสร้างให้เกิดแรงจูงใจดังนี้ 

u มีพละกำลังเพิ่มขึ้นเพื่อทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้มากขึ้น เช่น การเดินทางท่องเที่ยว การเล่นกีฬา ฯลฯ

u น้ำหนักลดลง และรู้สึกภูมิใจในตัวเอง

u มีชีวิตอิสระที่ยืนยาวขึ้น

u มีความรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงและรู้สึกว่าท่านสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้

 

ความมุ่งมั่น โดยปกติแล้วการมุ่งมั่นต้องการเปลี่ยนแปลงมักเกิดจากความเบื่อหน่ายกับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือไม่พอใจกับประสบการณ์ในอดีตที่หลีกเลี่ยงได้ ความมุ่งมั่นที่อยากเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดการพลิกผันขึ้น เมื่อท่านตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์เหล่านั้น

ความรู้สึกสามารถควบคุมตนเอง คนเราส่วนใหญ่ต้องการควบคุมชีวิตของตนเอง ไม่อยากให้ผู้อื่นหรือสถานการณ์รอบตัวมาควบคุมเรา เมื่อท่านสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้สำเร็จ ก็เท่ากับว่าท่านได้พิสูจน์ว่าท่านสามารถควบคุมตนเองได้

มีวิธีไหนช่วยให้สุขภาพดีบ้าง

โพสต์14 พ.ย. 2556 07:11โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2556 07:21 ]

ความจริงแล้วการมีสุขภาพดีเป็นเรื่องง่ายๆ บทเรียนนี้จะแนะนำพื้นฐานแปดประการที่จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพดีดังนี้

 

1. โภชนาการ

โภชนาการหมายถึง การเรียนรู้ว่าอาหารชนิดใดจะช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาหารที่เรากินเป็นหนึ่งในจำนวนสิ่งสำคัญที่สุดของการมีสุขภาพดี เพราะอาหารมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกนึกคิดและต่อการทำงานของเรา  อาหารเป็นที่มาของเชื้อเพลิงทำให้ร่างกายสามารถเดินเครื่องต่อไปได้ พลังงานที่ได้จากอาหารที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายต้องการมากที่สุด เมื่อท่านเลือกรับประทานอาหารที่ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ร่างกายของท่านก็จะขาดสารอาหารนั้นได้ ตัวอย่างเช่น การขาดธาตุเหล็ก เป็นสาเหตุรู้สึกหมดเรี่ยวแรงและเหนื่อยง่าย  เพราะร่างกายต้องการธาตุเหล็กเพื่อนำเอาอ๊อกซิเจนไปทั่วร่างกาย การขาดธาตุเหล็กจึงหมายถึงร่างกายได้รับอ๊อกซิเจนไม่เพียงพอ

          ดังนั้น เมื่ออาหารเป็นสิ่งสำคั_ญมากถึงขนาดนี้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการคืออะไร  อาหารที่มีคุณค่าประกอบด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการ (เพราะร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้เอง หรือทำได้อย่างเพียงพอสารอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกายรวมถึง วิตามิน เกลือแร่ (เช่น ธาตุเหล็กและแคลเซี่ยมคารโบไฮเดรท โปรตีนบางชนิด ไขมันและน้ำ อาหารทุกชนิดประกอบไปด้วยสารอาหารต่าง ๆ แต่อาหารบางชนิดอาจมีสารอาหารมากกว่าอีกชนิดหนึ่งจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องเลือกอาหารที่ดีที่สุด เพื่อร่างกายของท่านจะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเหมาะสมสำหรับการงานของท่ารน

ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องอาหารและวิธีการกินที่ถูกสุขลักษณะในบทเรียนเล่มที่ 2 และ 3

 

2. การออกกำลังกาย

ชีวิตที่มีความพร้อมเพื่อเผชิญกับปัญหาและภาวะกดดัน น็นร็นจำเป็นต้องมีร่างกายที่แข็งแรง คนจำนวนมากคิดว่าการมีร่างกายแข็งแรงหมายถึงความสามารถวิ่งมาราธอนได้ แต่ความหมายที่แท้จริงคือ ผู้ที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่และยังมีพลังงานเหลือสำหรับครอบครัว เพื่อนฝูง และรู้สึกสบายๆ แทนที่จะเหนื่อยล้า

          การออกกำลังกายมีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยควบคุมน้ำหนักตัว ลดความเครียด กระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และอาจช่วยป้องกันไม่ให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

เนื่องจากวิถีการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน มักจะไม่ค่อยได้ใช้แรงงาน ดังนั้น การออกกำลังกายจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ผู้สูงอายุมักมีกิจกรรมที่ต้องออกแรงน้อยกว่าคนวัยทำงาน หรือเด็กที่ไปโรงเรียน จึงยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกกำลังกายให้มีความสุขและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของท่านจะกล่าวไว้ในบทที่ 4

 

3. น้ำ

ร่างกายประกอบด้วยน้ำถึงร้อยละ 60 ท่านสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 50 วันโดยไม่ต้องรับประทานอาหาร แต่หากขาดน้ำเพียงไม่กี่วัน ร่างกายจะไม่สามารถทนอยู่ได้ น้ำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต แต่เรามักจะละเลยไม่เห็นความสำคัญของน้ำที่มีต่อร่างกายของตนเอง

คนจำนวนมากใช้ความรู้สึกกระหายเป็นตัวบ่งชี้ว่า ร่างกายต้องการน้ำ หากแต่ความกระหายเป็นสัญญาณแรกของร่างกายที่บอกให้รู้ว่า ร่างกายกำลังขาดน้ำ ในแต่ละวันเราสูญเสียน้ำจากการขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ และจากการหายใจออก ผู้ใหญ่จึงจำเป็นต้องดื่มน้ำวันละ 6 - 8 แก้ว และในหน้าร้อนหรือในขณะที่ออกกำลังกาย เรายิ่งต้องดื่มน้ำมากขึ้น น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำงานของไต ต่อการรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้พอดี และต่อการไหลเวียนของของเหลวในร่างกาย เราจึงต้องดื่มน้ำให้เพียงพอ

 

4. แสงแดด

แสงแดดในบ้านเรามีอย่างเหลือเฟือ ขณะที่หลายประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกมีโอกาสได้รับแสงแดดในแต่ละปีเพียงไม่กี่เดือน จากการวิจัยของประเทศเหล่านั้นพบว่า แสงแดดมีผลทำให้คนรู้สึกร่าเริง สบาย  ในประเทศแถบขั้วโลก อาการซึมเศร้าและหมดกำลังใจ จะพบเห็นได้บ่อยมากในฤดูหนาวที่ยาวนาน

แสงแดดไม่เพียงมีผลดีกับความรู้สึกของเราเท่านั้น แสงแดดยังให้วิตามิน ดี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น โดยร่างกายผลิตวิตามินนี้ขึ้นเมื่อผิวหนังได้รับแสงแดด วิตามินดี เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดูดซึม และใช้แคลเซี่ยมทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยให้ระบบประสาทแข็งแรง และยังช่วยควบคุมฮอร์โมนในร่างกาย และการเติบโตของเซลได้ด้วย 

อย่างไรก็ตาม การรับแสงแดดมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนัง  ทำให้เกิดเป็นโรคมะเมะเร็งผิวหนังได้ ดังนั้น การระมัดระวังไม่ให้ผิวหนังถูกแดดมากเกินไป ด้วยการทาโลชั่นตกันแดด หรือการใส่หมวก จึงมีความสำคัญมาก

 

5.  การประมาณตนในการใช้ชีวิต

การประมาณตนไม่ได้หมายถึงทางสายกลาง หรือความพอพอดี แต่หมายถึงการกินดื่มสิ่งดีสำหรับร่างกาย การใช้ชีวิตที่ส่งเสริมทำให้มีสุขภาพดี หยุดการกระทำทุกสิ่งที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพทั้งหมด การประมาณตนหมายถึงการใช้ชีวิตที่จะเพิ่มคุณภาพที่ดีแก่ตนเอง และทำให้เรารูสึกสบาย บทเรียนที่ท่านกำลังศึกษานี้จึงเน้นความสำคัญของการใช้ชีวิตที่รู้จักประมาณตน

 

6. อากาศบริสุทธิ์

อากาศที่เราหายใจเข้าไปมีความสำคัญยิ่งต่อสุขภาพของเรา ถ้าเราต้องอยู่กับสภาพอากาศเป็นพิษเป็นเวลานาน นั่นอาจเป็นเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและตาย  ปริมาณของคาร์บอนมอนนอคไซด์ในอากาศที่เพิ่มขึ้น อากาศที่เป็นกรด และปริมาณออกซิเจนในอากาศที่ลดลงมีผลเสียต่อผู้คน ทำให้เกิดปัญหาโรคปอดและโรคหัวใจได้

มนุษย์ไม่เพียงแต่เป็นผู้ทำให้อากาศเสียเท่านั้นไฟป่า ละอองเกสรและฝุ่นละอองในอากาศ ล้วนเพิ่มมลพิษเข้าไปในอากาศ  จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายต้องช่วยกันลดมลพิษและช่วยกันปกป้องสภาพแวดล้อม

 

7. การพักผ่อน

การผ่อนคลาย การพักผ่อน และการนอนหลับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพ ขณะที่ชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยความกดดันและความเร่งรีบ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาเวลาผ่อนคบายในแต่ละวัน เพื่อให้ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นภายในกล้ามเนื้อของร่างกายได้ผ่อนคลาย

ฮิว  เมคเคย์  นักสังคมวิทยาได้แนะนำไว้ว่า ที่ทุกคนควรจะใช้เวลาหนึ่งวันต่อสัปดาห์ เพื่อการครุ่นคิดและไตร่ตรอง และการพักผ่อน  จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด กิจกรรมที่ทำในช่วงนี้ ควรเปิดโอกาสให้เราได้หลุดพ้นจากภารกิจที่ทำอยู่เป็นประจำ กิจกรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่ง รวมถึงการเข้าวัด เข้าโบสถ์ การทำสมาธิเดินเล่น เล่นดนตรี และใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงในบ้าน การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราไม่ได้นอนเป็นเวลานานๆ  เราจะง่วงมากจนไม่สามารถช่วยตนเองได้ อุบัติเหตุจากการหลับในขณะที่ขับรถเป็นอุทาหรณ์ที่ดี คนส่วนมากมีเวลานอนไม่เพียงพอ จากการศึกษาพบว่าคนเราต้องนอนหลับคืนละ 6 - 8 ชั่วโมง แม้เมื่อท่านเข้านอนด้วยสภาพที่หงุดหงิด และจิตใจห่อเหี่ยว เมื่อได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสดชื่น

 

8. ความวางใจ

ชีวิตที่มีความกดดัน โด่ดเดี่ยว และโกรธ มักจะเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป  โดยเฉพาะ เมื่อพบว่า ตนเองตกอยู่ในสถานะการณ์ที่ลำบาก เช่น โศกเศร้า สูญเสีย  ถูกเพื่อนหักหลัง เจ็บไข้ได้ป่วย หรือ การสูญเสียงผู้เป็นที่รัก

ศาสนาที่เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพ  ครอบคลุมคุณค่าและปรัชญาในชีวิตของเรา  เพี่อที่จะได้มาซึ่งความสุขทางสุขภาพจิต เราจำเป็นต้องมีความรัก ความเห็นอกเห็นใจ การให้อภัย  สันติสุข และความพึงพอใจ การไว้วางใจในอำนาจที่ไม่ใช่เป็นของเรา และวางใจในผู้ที่อยู่รอบๆตัวเรา  สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการมีสุขภาพที่ดี  บัญญัติที่สอนให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง คือหลักการพื้นฐานเพื่อที่จะรู้สึกมั่นใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง

เราจำเป็นต้องค้นหาความสมดุลระหว่างความต้องการของเราเองและความต้องการของผู้อื่น ผู้ที่ทำตามความต้องการของผู้อื่นมากๆ มักจะไม่มีเวลาให้ตนเอง  เขาจะรู้สึกหมดหวัง โกรธ ขมขื่น กลัว กังวล และมองโลกในแง่ร้าย  ท่านจำเป็นต้องมีเวลาสำหรับตนเอง  เพื่อท่านจะได้รู้สึกสดชื่น และพร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่น และทำตามความต้องการของพวกเขา

ความรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมาย

โพสต์14 พ.ย. 2556 04:16โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2556 07:22 ]

ความรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมาย การมีความผูกพันระหว่างกันมีความสำคัญต่อความรู้สึกที่ดีต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ท่านอาจสงสัยทำไมความรู้สึกว่าชีวิตที่มีเป้าหมาย และการมีความผูกพันระหว่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตได้อย่างไร ชีวิตของคนจำนวนไม่น้อยเต็มไปด้วยแรงบีบคั้น อ่อนล้า เหงาและโกรธ มีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิต เช่น การเป็นทุกข์โศกเนื่องจากความสูญเสีย การถูกเพื่อนสนิททอดทิ้งหรือคนรักนอกใจ การเจ็บป่วยรุนแรงหรือความตายเกิดขึ้นกับคนที่รัก

การมีสภาพจิตดีและสุขภาพกายแข็งแรง รวมไปถึงการมีชีวิตที่ทรงคุณค่า มีปรัชญาในการดำเนินชีวิต ทำให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมายและมีความผูกพัน การมีความชื่นชมยินดีในสุขภาพจิตวิญญาณที่ดีนั้นคือการมีความรัก ความเมตตา การให้อภัย มีสันติสุขและจิตใจอิ่มเอม การวางใจพลังอำนาจที่อยู่ภายนอกชีวิต และความวางใจผู้คนที่อยู่รอบ ๆ ก็เป็นสิ่งบ่งบอกถึงการมีสุขภาพดีด้วย การรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเป็นกฎทองของชีวิต เป็นแนวทางพื้นฐานในการของการเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองและความมีคุณค่าในชีวิต

เราทุกคนต่างมีความจำเป็นต้องค้นหาความพอดีระหว่างความต้องการของตนเองกับความจำเป็นและความต้องการของผู้อื่น คนที่ทุ่มเทเพื่อสนองความต้องการของคนอื่นและตัวเองมากจนเกินไปจนไม่มีกำลังเหลือเพื่อตัวเอง มักเกิดความรู้สึกว่าคนอื่นมีความเห็นแก่ตัว จึงมีความโกรธแค้น ขมขื่นใจ หวาดกลัว กังวลใจ และมองโลกในแง่ร้าย ท่านจำเป็นต้องหาเวลาอยู่คนเดียว เพื่อสนองความต้องการของตัวเองบ้าง เมื่อทำอย่างนี้แล้วก็จะรู้สึกสดชื่น พร้อมจะรับใช้ผู้อื่นและสนองความต้องการของคนเหล่านั้นได้มากขึ้น

1-5 of 5