ตรวจแบบทดสอบ

สู่ชีวิตใหม่

โพสต์15 พ.ค. 2559 07:16โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2559 07:51 ]

ตรวจ - บทเรียนสู่ชีวิตใหม่
 1. พระองค์กำลังจะกลับมาอีก
 2. เมื่อพระองค์เสด็จมา
 3. เวลาหนึ่งพันปีแรกของท่านกับพระเยซู
 4. โลกใหม่ของพระเจ้าสำหรับท่าน
 5. ชีวิตหลังความตาย
 6. การทำลายคนบาป
 7. หนทางเดียวสู่สวรรค์
 8. บัพติศมาจำเป็นหรือไม่
 9. องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นทนายของท่าน
 10. คำแนะนำเพื่อการดำเนินชีวิต
 11. องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งกาลเวลาของท่าน
 12. เหตุใดคนจำนวนมานมัสการในวันอาทิตย์
 13. ผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งของท่าน
 14. ทรงเป็นเจ้าเหนือร่างกายของท่าน
 15. ทรงนำท่านสู่คริสตจักรของพระองค์
คำตอบ - บทเรียนสู่ชีวิตใหม่
 1. พระองค์กำลังจะกลับมาอีก
 2. เมื่อพระองค์เสด็จมา
 3. เวลาหนึ่งพันปีแรกของท่านกับพระเยซู
 4. โลกใหม่ของพระเจ้าสำหรับท่าน
 5. ชีวิตหลังความตาย
 6. การทำลายคนบาป
 7. หนทางเดียวสู่สวรรค์
 8. บัพติศมาจำเป็นหรือไม่
 9. องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นทนายของท่าน
 10. คำแนะนำเพื่อการดำเนินชีวิต
 11. องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งกาลเวลาของท่าน
 12. เหตุใดคนจำนวนมานมัสการในวันอาทิตย์
 13. ผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งของท่าน
 14. ทรงเป็นเจ้าเหนือร่างกายของท่าน
 15. ทรงนำท่านสู่คริสตจักรของพระองค์

1-3 of 3